Μήπως μια Κυπριακή εταιρεία έρχεται με δικό της τραπεζικό λογαριασμό;

Από τεχνικής άποψης, δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση. Ωστόσο, για διάφορους πρακτικούς λόγους είναι καλύτερο για μια Κυπριακή εταιρεία να έχει εγχώριο τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο. Η παροχή βοήθειας για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού αποτελεί μία από τις συνήθεις υπηρεσίες μας. Δύναται επίσης μια Κυπριακή εταιρεία να ανοίξει και να λειτουργεί τραπεζικούς λογαριασμούς οπουδήποτε εκτός Κύπρου.