Μπορείτε να μου εγγυηθείτε ότι θα ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός για τη νέα μου εταιρεία;

Όχι. Η εγγραφή μιας Κυπριακής εταιρείας είναι μια αρκετά τυποποιημένη διαδικασία. Αντίθετα, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ακόμη και για την ίδια την νέα εταιρεία, δεν γίνετε αυτόματα. Η επιτυχία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται κυρίως από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Το καθεστώς της εταιρείας και η δομή της εταιρείας έχουν δευτερεύουσα σημασία κατά το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού. Τα ποιο σημαντικά κριτήρια για το άνοιγμα του λογαριασμού είναι το προσωπικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο του πραγματικού δικαιούχου. Η βασική προϋπόθεση για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού εταιρείας είναι η παροχή σαφείς και λογικών στοιχείων στην τράπεζα όσον αφορά την επιδιωκόμενη δραστηριότητα της εταιρείας και το προσωπικό υπόβαθρο των πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης πηγής των κεφαλαίων τους . Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε για τον πελάτη, μόνο ο ίδιος ο πελάτης μπορεί να βρει αυτές τις πληροφορίες.