Η εγγραφή μια νέας εταιρείας στην Κύπρο γίνεται συνήθως με τον πιο κάτω τρόπο:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακά τον Διαμορφωτή Εταιρείας που βρίσκετε σε αυτήν την ιστοσελίδα για να φτιάξετε την δική σας Κυπριακή εταιρεία. Ο διαμορφωτής δεν αποτελεί πλήρες έντυπο παραγγελίας. Ο κύριος σκοπός του είναι να διευκρινίσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές και να σας βοηθήσει να επιλέξετε σωστά ανάλογα με την επιχείρησή σας. Στην πορεία, ο διαμορφωτής θα εμφανίσει επίσης την τυπική τιμολόγηση. (Εκπτώσεις γίνονται σε συχνή βάση, ανάλογα με τον σκοπό της διαμόρφωσης.) Αφού ολοκληρώσετε και υποβάλλετε την εταιρική διαμόρφωση σε εμάς, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα αναλάβει να σας εξυπηρετήσει.

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΑΣ

Θα εξετάσουμε την παραγγελία σας και θα σας απαντήσουμε εντός 1-2 εργάσιμων ημερών – συχνά πολύ νωρίτερα από αυτό. Συγκεκριμένα, θα ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα ονόματος της εταιρείας και την πιθανότητα έγκρισης του ονόματος (δηλ. θα βεβαιωθούμε πως ότι δεν υπάρχει άλλη εταιρεία εγγεγραμμένη με το όνομα αυτό) και θα επανέλθουμε αναφορικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου διαθεσιμότητας ονόματος. Αν θέλετε να παραλείψετε αυτό το βήμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα από τη λίστα των προ εγκεκριμένων ονομάτων που διαθέτουμε. Αυτή η λίστα ενημερώνεται συνεχώς καθώς κάθε προ-εγκεκριμένο όνομα είναι διαθέσιμο μόνο για περίοδο 6 μηνών.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρακαλούμε όπως αναφέρετε όσο το δυνατόν ακριβέστερα και πληρέστερα τα στοιχεία επικοινωνίας σας! Εάν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, δεν μπορούμε επίσης να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η δημιουργία της εταιρείας σας στην Κύπρο δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία και απαιτεί αμφίδρομη επικοινωνία. Πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να ολοκληρώσετε την σύσταση της εταιρείας.

Ανάλογα με την απαιτούμενη δομή της νέας Κυπριακής σας εταιρείας, ίσως να υπάρχουν μερικές μικρές ερωτήσεις που θα πρέπει να διευκρινιστούν. Μόλις όλες οι λεπτομέρειες είναι πλήρως κατανοητές, θα εκδώσουμε ένα λεπτομερές προ -τιμολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να δείτε με ακρίβεια αναλυτικά όλα τα τέλη των υπηρεσιών μας που θα αποτελούν το συνολικό κόστος για την σύσταση και το πρώτο έτος λειτουργίας της Εταιρείας. Ακόμη και σε αυτό το στάδιο η πραγματική διαμόρφωση της Κυπριακής εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να ταιριάζει στις ατομικές σας ανάγκες.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ (“KYC”)

Στην Κύπρο, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία τυγχάνει εφαρμογής καθώς και οι εγχώριοι νόμοι κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτούν από όλες τις εταιρείες οι οποίες παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες («ΕΠΔΥ») και προσφέρουν καταπιστευτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εμάς, να γνωρίζουν την ταυτότητα των πελατών τους. Από αυτή την άποψη, έχουμε μια τέτοια υποχρέωση όπως και οποιαδήποτε τράπεζα, η οποία επίσης απαιτεί να γνωρίζει την ταυτότητα των πελατών της. Παρόλο που η μόνη χρήση των προσωπικών στοιχείων είναι για φύλαξη στον εταιρικό φάκελο της εταιρείας, υπό απόλυτη εμπιστευτικότητα, εντούτοις υπάρχει η υποχρέωση να παρέχονται από τους πελάτες. Ως εκ τούτου, βάσει των όρων της Άδειας που μας έχει δοθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (“CySEC”), είμαστε υποχρεωμένοι να ταυτοποιούμε τους πελάτες μας και τους πραγματικούς δικαιούχους κάθε εταιρείας η οποία βρίσκεται υπό τη διαχείριση μας.

Προτού προχωρήσουμε με την σύσταση μιας νέας Κυπριακής εταιρείας για έναν πελάτη με τον οποίο συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξακρίβωση των στοιχείων του πελάτη (“KYC – Know Your Client”) σε σχέση με τους πραγματικούς δικαιούχους της εταιρείας. Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να δούμε ένα πρωτότυπο ή να λάβουμε ένα επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του πραγματικού δικαιούχου, μια απόδειξη της διεύθυνσης διαμονής του του (πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφελείας ή παρόμοιο), ένα βιογραφικό σημείωμα και μια συστατική επιστολή από μια τράπεζα ή ένα επαγγελματικό οίκο. Θα σας καθοδηγήσουμε στο πώς να συγκεντρώσετε τα έγγραφα αυτά με τον ευκολότερο δυνατό τρόπο. Πολύ συχνά, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας είναι ευκολότερη από ό, τι ακούγεται.

Για τους επαγγελματίες πελάτες (δηλ. διαμεσολαβητές και μεταπωλητές) οι οποίοι δίδουν οδηγίες για την σύσταση Κυπριακής εταιρείας εκ μέρους και για λογαριασμό πελατών τους, ισχύουν ειδικές και διαφορετικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας. Αν είστε ένας τέτοιος επαγγελματίας και σκοπεύετε να αγοράσετε Κυπριακές εταιρείες ως τακτικός διαμεσολαβητής, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για τους συγκεκριμένους αυτούς όρους.

Σας διαβεβαιώνουμε πως όλες οι προσωπικές πληροφορίες που θα μας παρέχετε θα τηρούνται υπό απόλυτη εχεμύθεια και αυστηρώς σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). Η Κύπρος βρίσκεται στον κατάλογο δικαιοδοσιών αρμόδιων αρχών στην βάση της Πολυμερής Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΠΣΑΑ) με την οποία οποιαδήποτε πληροφορία που ανταλλάσσεται μεταξύ των αρμόδιων αρχών για βοήθεια σε φορολογικά θέματα υπόκειται πάντα σε εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων. Στην Κύπρο η παράνομη αποκάλυψη πληροφοριών πελατών υπόκειται σε αυστηρές ποινικές κυρώσεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Στις περιπτώσεις νέων οδηγιών καθώς και οδηγιών από πελάτη με τον οποίο συνεργαζόμαστε για πρώτη φορά, η πληρωμή των απαραίτητων τελών πρέπει να γίνει προτού προχωρήσουμε με την σύσταση της νέας εταιρείας. Για τους τακτικούς και επαγγελματίες πελάτες μας, οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί σε μας για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορούμε να διατηρούμε κατάσταση λογαριασμού.

Η πληρωμή για τις υπηρεσίες σύστασής Κυπριακών εταιρειών μπορεί να γίνει με τραπεζικό έμβασμα ή πιστωτική κάρτα.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όταν όλες οι λεπτομέρειες της παραγγελίας σας ελεγχθούν και επιβεβαιωθούν και οι πληροφορίες δέουσας επιμέλειας και η πληρωμή έχουν ληφθεί, θα ετοιμάσουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την σύσταση της νέας εταιρείας. Αυτά στη συνέχεια θα καταχωρηθούν άμεσα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στην Κύπρο.

Με την καταχώρηση των εταιρικών εγγράφων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, για την σύσταση της νέας Κυπριακής εταιρείας, θα καταβάλλουμε ταυτόχρονα τα ισχύοντα τέλη και χρεώσεις εγγραφής. Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις ελάχιστες απαιτήσεις τοπικής παρουσίας στην Κύπρο, θα πρέπει να παρέχουμε για τη νέα σας εταιρεία υπηρεσίες τοπικού εγγεγραμμένου γραφείου και γραμματέα ο οποίος να είναι κάτοικος Κύπρου. Ο Έφορος Εταιρειών υπό κανονικές συνθήκες θα προχωρήσει με την έκδοση του συνόλου των εταιρικών εγγράφων της εταιρείας εντός 8 με 12 εργάσιμων ημερών. Ένα τυποποιημένο σύνολο εταιρικών εγγράφων περιλαμβάνει: Πιστοποιητικό Εγγραφής, Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα, Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου Γραφείου, Πιστοποιητικό Μετόχων και Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο. Το Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο πρέπει να γίνονται στην επίσημη γλώσσα της Κύπρου, τα Ελληνικά, και μπορεί να ανοιχθεί φάκελος μετάφρασης ώστε να δύναται το Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο της εταιρείας να είναι διαθέσιμο και στα αγγλικά. Αυτή είναι μια επιπλέον υπηρεσία, η όποια όμως έχει αποδειχθεί να είναι απαραίτητη για τους διεθνείς πελάτες μας.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ένα τυποποιημένο πακέτο εταιρικών εγγράφων μιας Κυπριακής εταιρείας περιλαμβάνει πάντοτε τα λογικώς και νομικώς απαραίτητα έγγραφα: το σύνολο των εταιρικών εγγράφων που εκδίδονται από τον Έφορο Εταιρειών όπως προαναφέρθηκε, το Πρώτο Ψήφισμα για τον διορισμό των πρώτων Διευθυντών, το Πιστοποιητικό Μετοχών, το Εταιρικό μητρώο και την σφραγίδα της εταιρείας. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τύποι μετόχων, θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα έγγραφα όπως το έγγραφο καταπιστεύματος και έγγραφο μεταβιβάσεως. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να σας παρέχουμε τα έγγραφα αυτά στην πρωτότυπη τους μορφή, θα σας παρέχουμε με σαρωμένα αντίγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα κρατήσουμε τα πρωτότυπα στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας σας, το οποίο είναι ουσιαστικά το γραφείο μας, όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Αν σκοπεύετε να παρουσιάσετε τα εταιρικά έγγραφα της Κυπριακής σας εταιρείας σε μια ξένη χώρα, θα χρειαστεί να πιστοποιηθούν. Αυτό μπορεί να μην είναι πάντα απαραίτητο – για παράδειγμα, όταν όλες οι διοικητικές και επιχειρησιακές πτυχές (όπως, μεταξύ άλλων, ο τραπεζικός λογαριασμός) της εταιρείας παραμένουν στην Κύπρο, δεν χρειάζεται να δαπανήσετε ποσά για πιστοποιήσεις και apostille.

Ωστόσο, στην περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε τα κύρια εταιρικά έγγραφα εκτός Κύπρου, απαιτείται η πιστοποίηση τους. Τα έγγραφα που εκδίδονται σε μία χώρα είναι γενικά αποδεκτά μόνο εντός της συγκεκριμένης χώρας. Ένα έγγραφο ή μια υπογραφή σε αυτό, μπορεί να πιστοποιηθεί από έναν πιστοποιών υπάλληλο ή από κυβερνητικό αξιωματούχο – για παράδειγμα, από τον Έφορο Εταιρειών. Η εν λόγω πιστοποίηση από πιστοποιών υπάλληλο, είναι αποδεκτή μόνο για χρήση στη χώρα όπου το έγγραφο εκδόθηκε αρχικά. Μια πιστοποίηση πιστοποιών υπάλληλο ή κυβερνητικό αξιωματούχο δεν επαρκεί πάντοτε όταν το έγγραφο πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό.

Με σκοπό ένα έγγραφο να μπορεί να γίνει νόμιμα αποδεκτό στο εξωτερικό, οι περισσότερες χώρες του κόσμου εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο σύστημα δευτεροβάθμιας πιστοποίησης δημόσιων εγγράφων – όπως τα εταιρικά έγγραφα μιας εγγεγραμμένης εταιρείας. Αυτή είναι η λεγόμενη επικύρωση με Apostille ή η διαδικασία πιστοποίησης βάση της Σύμβασης της Χάγης του 1961.

Με τη διαδικασία νομιμοποίησης μέσω Apostille, η υπογραφή του υπαλλήλου που πραγματοποίησε την αρχική τοπική πιστοποίηση (π.χ. πιστοποιών υπάλληλος, Έφορος ή δικηγόρος με έδρα την Κύπρο) πιστοποιείται επιπλέον με ανεξάρτητη πιστοποίηση σε ανώτερο επίπεδο. Στην Κύπρο, αυτό γίνεται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ο οποίος πιστοποιεί ότι όλες οι υπογραφές επί ενός ιδιωτικού ή δημόσιου εγγράφου είναι πράγματι έγκυρες. Αυτή η σφραγίδα πιστοποίησης ή ένδειξη λέγεται Apostille. Μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά περιέχει ένα ενιαίο σύνολο πληροφοριών, με το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί σε οποιαδήποτε χώρα είναι μέλος της Σύμβασης της Χάγης.

Μετά από τη δεύτερη αυτή πιστοποίηση, το έγγραφο θα είναι γενικά αποδεκτό ως κατάλληλο και νόμιμο σε όλες τις χώρες μέλη της Σύμβασης της Χάγης. Οι περισσότερες χώρες του κόσμου είναι μέλη της Σύμβασης αυτής. Για τον πλήρη κατάλογο των χωρών-μελών της Σύμβασης της Χάγης, παρακαλώ δείτε εδώ. Εάν η χώρα στην οποία σκοπεύετε να παρουσιάσετε τα έγγραφα (για τραπεζικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς αντιπροσώπευσης) δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό, θα χρειαστεί να πιστοποιήσετε τα έγγραφά στην Πρεσβεία της χώρας αυτής ή σε Πρεσβεία που εκπροσωπεί τη χώρα αυτή. Αν και αυτό είναι εφικτό, είναι σίγουρα πιο χρονοβόρο και δαπανηρό από τη διαδικασία Αpostille.

ΤΟ APOSTILLE ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Εάν σκοπεύετε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό αξιογράφων για την Κυπριακή εταιρεία σας, να αγοράσετε ακίνητη περιουσία ή επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στο όνομα της εταιρείας σας, να εγγράψετε ένα υποκατάστημα ή μια κοινοπραξία στην οποία θα συμμετέχει η Κυπριακή εταιρεία σας ή να συνάψετε κάποια παρόμοια συναλλαγή, όπου θα πρέπει να παρουσιάσετε τα εταιρικά έγγραφα σε τρίτους εκτός Κύπρου, τότε σίγουρα θα σας ζητηθεί η νομιμοποίηση των εγγράφων με Apostille.

Η πιστοποίηση με Apostille του συνόλου των κύριων εταιρικών εγγράφων είναι μια τυπική υπηρεσία. Εάν ζητηθεί στο έντυπο παραγγελίας, θα διευθετήσουμε ώστε τα εταιρικά έγγραφα να φέρουν πιστοποίηση Apostille. Πρόσθετα έγγραφα με apostilled μπορούν να διευθετηθούν όποτε καταστεί απαραίτητο. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να πιστοποιηθεί με Apostille το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Σύστασης της Κυπριακής Εταιρείας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Αφού διευθετηθούν οι απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας καθώς και η πληρωμή, η σύσταση της Κυπριακής εταιρείας διαρκεί υπό κανονικές συνθήκες 8-12 εργάσιμες ημέρες. Η επιπλέον πιστοποίηση (Πιστοποιών υπάλληλος και Apostille) συνήθως επιτελείτε την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα το αργότερο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα έγγραφα της Κυπριακής σας εταιρείας θα αποσταλούν στην ταχυδρομική σας διεύθυνση με ταχυδρομείο ή με ταχεία αποστολή (UPS). Η διεθνής παράδοση των εγγράφων με ταχεία αποστολή μπορεί να διαρκέσει από μία έως πέντε ημέρες, ανάλογα με τον προορισμό. Οι αποστολές εγγράφων με ταχεία αποστολή είναι γρήγορες, ασφαλείς και η διαδρομή τους μπορεί να ακολουθηθεί μέσω διαδικτύου. Είναι παράλληλά μια πιο ακριβή υπηρεσία σε σχέση με το συνηθισμένο (κανονικό) ταχυδρομείο.

Αν και είναι πολύ φθηνή λύση, εμείς αποθαρρύνουμε την παράδοση εγγράφων με κανονικό ταχυδρομείο. Οι ταχυδρομικές αποστολές ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να χαθούν εντελώς. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο τα έγγραφα να καταστραφούν κατά τη μεταφορά. Σημαντικότερο όλων, είναι ότι δεν μπορούμε να σας παρέχουμε εκτίμηση για τον χρόνο παραλαβής των εγγράφων. Στην πραγματικότητα, στις περιπτώσεις αποστολής μέσω κανονικού ταχυδρομείου, δεν μπορούμε να σας παρέχουμε καμία εγγύηση ότι το πακέτο θα φτάσει κοντά σας, καθώς ο κίνδυνος να χαθεί είναι αρκετά υψηλός.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Όλες οι Κυπριακές εταιρείες οφείλουν να καταβάλλουν ετήσιο τέλος στον Έφορο Εταιρειών. Επιπροσθέτως, αυτού του ετήσιου τέλους, καταβάλλονται επίσης στην εταιρεία μας ετήσια τέλη ανανέωσης υπηρεσιών για (i) την παροχή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου στην Κύπρο, (ii) τοπικού γραμματέα και (iii) ετήσια τέλη συμμόρφωσης. Για οποιαδήποτε προαιρετική διοικητική και γραμματειακή υπηρεσία, όπως τύποι μέτοχου ή διευθυντή, θα γίνετε επιπρόσθετη χρέωση.

Το ετήσιο τέλος πληρωτέο στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου είναι ένα σταθερό ποσό που καταβάλλεται σε ετήσια βάση και πρέπει να καταβληθεί πριν από τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Εάν η Κυπριακή εταιρεία είχε συσταθεί μετά το μήνα Ιούνιο, τότε δεν απαιτείται να καταβάλει το ετήσιο τέλος για το συγκεκριμένο έτος και θα ξεκινήσει να το καταβάλει ετήσιο τέλος από το επόμενο έτος. Αν μια Κυπριακή εταιρεία είχε συσταθεί πριν από τον Ιούνιο, τότε απαιτείται να καταβάλει το ετήσιο τέλος για το συγκεκριμένο έτος. Το ετήσιο τέλος μίας Κυπριακής εταιρεία Κύπρου είναι 350 ευρώ.

Δεν χρειάζεται να θυμάστε πότε πρέπει να καταβάλλεται τα ετήσιο τέλος για την Κυπριακή εταιρεία σας. Χρησιμοποιώντας την βάση δεδομένων διαχείρισης της εταιρείας μας, θα παρακολουθούμε την προθεσμία καταβολής του ετήσιου τέλους και των ετήσιων τελών ανανέωσης των υπηρεσιών μας. Θα σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων για την προθεσμία καταβολής των επόμενων ετήσιων τελών ανανέωσης. Αρχικά, θα σας ζητήσουμε να μας επιβεβαιώσετε πως επιθυμείτε η εταιρεία σας να συνεχίσει να υφίσταται και για το επόμενο έτος. Εάν απάντηση σας είναι θετική, θα ετοιμαστεί και θα σας σταλεί τιμολόγιο που θα αφορά το ετήσιο τέλος και τα ετήσια τέλη ανανέωσης των υπηρεσιών μας. Τα υποχρεωτικά ετήσια τέλη ανανέωσης υπηρεσιών για μια Κυπριακή εταιρεία, όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνουν την παροχή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου στην Κύπρο και τοπικού γραμματέα καθώς και τα ετήσια τέλη συμμόρφωσης. Οι προαιρετικές χρεώσεις εξαρτώνται από τη διαμόρφωση της Κυπριακής σας εταιρείας και μπορεί να περιλαμβάνουν τέλος υπηρεσίας τύποι διευθυντή, τύποι μετόχου, υπηρεσία αποστολής αλληλογραφίας και άλλα τέλη. Οποιαδήποτε χρέωση θα χρεώνεται και θα τιμολογείτε μόνο εάν έχετε ζητήσει την συγκεκριμένη υπηρεσία είτε κατά την σύσταση της εταιρείας είτε μεταγενέστερα. Μετά την καταβολή των ετήσιων τελών θα φροντίσουμε εμείς για υποχρεωτικές τυπικές διαδικασίες ανανέωσης και σχετικές καταχωρήσεις για την εταιρεία σας. Εάν απαιτείται, μπορούμε επίσης να εξασφαλίσουμε Πιστοποιητικό καλής Υπόστασης της εταιρείας σας.

Μπορείτε αν επιθυμείτε να καταβάλετε το ετήσιο τέλος που αφορά την Κυπριακή εταιρείας σας απευθείας στον ιστότοπο του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου, ή, αν προτιμάτε, μπορούμε να διευθετήσουμε εμείς εκ μέρους σας την εν λόγω πληρωμή.

Άκρως Σημαντικό! Το ετήσιο τέλος ΠΡΕΠΕΙ να καταβάλλετε εγκαίρως στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου. Η μη καταβολή ετήσιου τέλους θα έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να απωλέσει την καλή νομική της υπόσταση. Συνεπακόλουθα, στην Κυπριακή εταιρεία θα επιβληθούν σημαντικές επιβαρύνσεις επί του ετήσιου τέλους και θα υποστεί νομικές συνέπειες – ουσιαστικά, νομικά δεν θα δύναται πλέον να λειτουργεί ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο.

Η μη καταβολή του ετήσιου τέλους θα οδηγήσει στην επιβολή επιβάρυνσης 10% επί του ετήσιου τέλους εάν η πληρωμή του ετήσιου τέλους δεν γίνει εντός δύο μηνών από την λήξη της προθεσμίας αποπληρωμής του ετήσιου τέλους και 40% επί του ετήσιου τέλους εάν η καθυστέρηση στην πληρωμή του ετήσιου τέλους υπερβεί τους πέντε μήνες. Οποιαδήποτε στιγμή μετά την παρέλευση της προθεσμίας για καταβολή των ετήσιων τελών, ο Έφορος Εταιρειών δύναται να διαγράψει ή την εταιρεία λόγω μη καταβολής των ετήσιων τελών και να δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς ενημέρωση του κοινό και των πιστωτών της εταιρείας.

Μία Εταιρεία, η οποία έχει διαγραφεί από τον Έφορο Εταιρειών, εξακολουθεί να οφείλει τα μη καταβληθέντα τέλη. Η διαγραφή δεν ακυρώνει ούτε τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας και οι πραγματικοί δικαιούχοι της διαγραμμένης εταιρείας μπορούν σε μια τέτοια περίπτωση να θεωρηθούν ως μέλη ή αντιπρόσωποι της.

Μια διαγραμμένη Κυπριακή εταιρεία δεν μπορεί να συνεχίσει να εμπορεύεται ή να διενεργεί νέες συναλλαγές, και οι διευθυντές, μέτοχοι και διαχειριστές της αποκλείονται δια νόμου από οποιεσδήποτε πράξεις ή συναλλαγές με τα περιουσιακά στοιχεία της Κυπριακής εταιρείας. Στην ουσία, η διαγραφή μιας εταιρείας σημαίνει πως όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα κεφάλαιά της έχουν παγώσει νόμιμα έως ότου αποκατασταθεί η εταιρία σε καλή κατάσταση – ή νομίμως διαλυθεί, ακολουθώντας μια κατάλληλη διαδικασία εκκαθάρισης.

Η αποκατάσταση μιας διαγραμμένης Κυπριακής εταιρείας είναι δυνατή, εντός 20 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της επίσημης ειδοποίησης περί διαγράφης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση θα της επιβληθούν σημαντικά τέλη ανάλογα προς τον αριθμό των ημερών που πέρασαν από την διαγραφή της εταιρείας. Εάν η αποκατάσταση τα εταιρείας πραγματοποιηθεί εντός των πρώτων 2 ετών διαγράφης της, το οφειλόμενο τέλος θα είναι 500 ευρώ ενώ σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό σημείο το οφειλόμενο τέλος θα ανέλθει σε 750 ευρώ. Αυτά τα τέλη θα καταβάλλονται επιπροσθέτως των τελών ανανέωσης και των επιβαρύνσεων που ήδη οφείλονται. Η αποκατάσταση μιας διαλυμένης εταιρείας Κύπρου συνεπάγεται επίσης σημαντικά επαγγελματικά και νομικά τέλη.

Θα σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία βήμα προς βήμα. Κάντε την παραγγελία σας τώρα ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λύσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕ ΤΩΡΑ