ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ?

Σύσταση και διαχείριση Κυπριακών εταιρειών

Διαθέτουμε μια έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών η οποία εδώ και χρόνια ασχολείται με τον τομέα της σύστασης και διαχείρισης Κυπριακών εταιρειών. Η μορφή μιας νέας Κυπριακής εταιρείας μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί ιδίως με την εισαγωγή εξιδεικευμένων διατάξεων επί του Καταστατικού και Ιδρυτικού έγγραφου της εταιρείας ή με την σύνταξη συμβάσεων μεταξύ μετόχων ή άλλων συμφωνιών, οι οποίες να αντικατοπτρίζουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κύριων ιδιοκτητών και των διαχειριστών της νέας εταιρείας

Μπορούμε επίσης να σας παρέχουμε υπηρεσίες σε ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται αδειοδότηση – δηλ. στην περίπτωση την οποία Κυπριακές εταιρείες εξαιτίας των δραστηριοτήτων που ασκούν απαιτείται να κατέχουν άδεια και να εποπτεύονται από εποπτικές αρχές, όπως λόγου χάρη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Μόλις συσταθεί η Κυπριακή εταιρεία, ο λειτουργός του γραφείου μας που θα είναι υπεύθυνος για την δική σας εταιρεία, θα διασφαλίσει ότι η επιχείρησή σας παραμένει συμβατή με τις υποχρεώσεις που έχει με βάση την Κυπριακή νομοθεσία. Σημειώστε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητή η από μέρους σας παροχή ορισμένων πληροφοριών ή εγγράφων.

Στις περισσότερες (αλλά όχι σε όλες) τις περιπτώσεις, προκειμένου να διατηρηθεί το φορολογικό καθεστώς της Κυπριακής εταιρείας, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση σημαντικών διοικητικών καθηκόντων. Αυτό συνηθίζετε με τον διορισμό μας ως διευθυντές (μέλη του διοικητικού συμβουλίου) στις εταιρείες που βρίσκονται υπό τη διαχείριση μας. Σε περίπτωση διορισμού ενός φυσικού προσώπου στην θέση του διευθυντή, θα διασφαλίσουμε πως αυτός θα είναι ένας έμπειρος ανώτερος διευθυντής ο οποίος πληρεί τις απαιτήσεις ικανότητας και ήθους, που έχουν τεθεί από τις εποπτικές αρχές.

Όσον αφορά τη γενική διαχείριση μιας Κυπριακής εταιρείας, πιο κάτω καταγράφονται κάποιες από τις πιο συνήθεις υπηρεσίες που παρέχουμε συστηματικά:

 • Παροχή διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου και διατήρηση των νομοθετικά απαιτούμενων βιβλίων και αρχείων της εταιρείας.
 • Εκπόνηση, επεξεργασία, εξέταση και καταχώρηση όλων των απαραίτητων εταιρικών εγγράφων για την πραγματοποίηση αλλαγών στους μετόχους, διευθυντές, γραμματέα ή άλλους αξιωματούχους μιας Κυπριακής Εταιρείας.
 • Προετοιμασία και καταχώρηση των υποχρεωτικών ετήσιων εκθέσεων στον Έφορο Εταιρειών.
 • Συντονισμός με τους λογιστές και τους ελεγκτές έτσι ώστε όλες οι οικονομικές καταστάσεις και οι έλεγχοι να εκτελούνται έγκαιρα.
 • Συνεργασία με τον Έφορο Εταιρειών σε όλα τα πρακτικά θέματα και ειδικότερα στις περιπτώσεις καταχώρησης αλλαγών και λήψης νέων πιστοποιητικών.
 • Ετοιμασία συνήθων ή ειδικών ψηφισμάτων του διοικητικού συμβουλίου ή /και των μετόχων.
 • Επανεξέταση, κατάρτιση και παροχή συμβουλών σε σχέση με εμπορικές συμβάσεις ή επιχειρηματικές συναλλαγές, ιδίως όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τους νόμους της Κύπρου.

Η διαχείριση μιας εταιρείας μπορεί να είναι πολύ απαιτητική – ειδικά όταν πλησιάζουν οι προβλεπόμενες προθεσμίες ή όταν πολλά σύνθετα αιτήματα συμπίπτουν. Ως εκ τούτου, έχουμε επενδύσει σε συστήματα, λογισμικό, τεχνική υποδομή και εκπαίδευση τα οποία μας έχουν βοηθήσει να καταστήσουμε το έργο μας αποτελεσματικό, αξιόπιστο και ασφαλές.

 

Νομική αξιολόγηση και παροχή συνδρομής σχετικά με υφιστάμενη υπεράκτια εταιρεία

Οι πιθανότητες είναι, πως ίσως έχετε ήδη μια ξένη εταιρεία. Ίσως μια εταιρεία που συνηθίζεται να την καλείτε ‘υπεράκτια’.

Αν και φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, εικάζουμε όμως πως η υφισταμένη σας εταιρεία μπορεί να έχει ήδη πρόβλημα, βάση της σημερινής πραγματικότητας. Ίσως ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας σας να έχει παγοποιηθεί; Να μην ήταν σε θέση να συμμορφωθεί με ορισμένους νέους κανόνες ή απαιτήσεις; Λαμβάνοντας αμέτρητες φόρμες που και δεν έχετε καν ιδέα τι εννοούν;

Αν ναι, δεν είσαι μόνος. Υπάρχουν σήμερα πολλοί ιδιοκτήτες διεθνών επιχειρήσεων, οι οποίοι απλά είχαν κυριολεκτικά κατακλυστεί από τις απαιτήσεις για «συμμόρφωση» «κατά της αποφυγής» και της «δέουσας επιμέλειας». Ξέρουμε. Τους συνδράμουμε καθημερινά.

Θα εξετάσουμε προσεκτικά την περίπτωσή σας, θα εντοπίσουμε τα προβλήματα, τους κινδύνους και τα αίτια τους και θα βρούμε τρόπους για την εξάλειψή τους. Προς τον σκοπό αυτό διαθέτουμε εξειδικευμένους δικηγόρους, λογιστές και οικονομολόγους με μεγάλη διεθνή εμπειρία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με βάση από αυτό που έχετε ήδη χτίσει, να το διορθώσουμε και να το διευρύνουμε.

 

Λογιστικές και φορολογικές συμβουλές

Η τήρηση ορθών λογιστικών βιβλίων είναι μια βασική απαίτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης καθίσταται ολοένα και περισσότερο ρυθμιστική απαίτηση σε παγκόσμιο επίπεδο – ακόμη και σε πρώην «φορολογικούς παραδείσους». Αναμένετε όπως όλες οι εταιρείες, ανεξάρτητα από το πού θα εγγραφούν, θα κληθούν να παραδώσουν πλήρεις οικονομικές καταστάσεις στο εγγύς μέλλον. Ως θέμα ρουτίνας, αυτό απαιτείται ήδη από τα πιο αξιόπιστα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από όλους τους κατόχους λογαριασμών τους.

Όσον αφορά τις Κυπριακές εταιρείες, κανένα από αυτά δεν αποτελεί πρόβλημα. Πρόκειται για υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε σε καθημερινή βάση:

 • Περιοδική τήρηση λογιστικών βιβλίων.
 • Κατάρτιση οικονομικών εκθέσεων της εταιρείας σας που ενδέχεται να απαιτηθούν από εσάς ή βάση της νομοθεσίας.
 • Διαχείριση και υποβολή εγγράφων που αφορούν συναλλαγές, όπως τιμολόγια, εντολές, καταστάσεις, λογαριασμούς, μισθοδοσία και ασφάλιση.
 • Συντονισμός μεταξύ πελατών, οφειλετών, τραπεζών, δικηγόρων και κυβερνητικών υπηρεσιών σε σχέση με οποιοδήποτε επιχειρησιακό θέμα της εταιρείας.
 • Φορολογική Συμμόρφωση – προετοιμασία ετήσιων φορολογικών δηλώσεων, υπηρεσίες πληρωμών φόρων και συντονισμός με τις φορολογικές αρχές. Αυτό δύναται να περιλαμβάνει και τον χειρισμό φορολογικών ειδοποιήσεων και εντάσεων που εγείρει η φορολογική υπηρεσία.
 • Προετοιμασία φορολογικής γνωμάτευσης σε σχέση με υφιστάμενη ή προτεινόμενη συναλλαγή ή δομή.
 • Προετοιμασία και λήψη προκαταρτικής φορολογικής γνωμάτευσης από το Τμήμα Φορολογικού Ελέγχου

Διαθέτουμε τόσο τα εργαλεία όσο και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να παρέχουμε τις βασικές αυτές υπηρεσίες γρήγορα και αποτελεσματικά.

 

Ενεργή διαχείριση και επιχειρηματική υπόσταση

Η εποχή κατά την οποία ο μοναδικός ιδιοκτήτης μιας υπεράκτιας ιδιωτικής εταιρείας διαχειρίζονταν όλες τις εργασίες και τις συναλλαγές του από την άνεση του σπιτιού του, έχει παρέλθει. Παρόλο που αυτό είναι ακόμα δυνατό, το εν λόγω μοντέλο διαχείρισης ενέχει σοβαρούς κινδύνους προσωπικής ευθύνης για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ειδικά εάν διαμένει σε μια χώρα με αυστηρή εποπτεία και υψηλή φορολογία. Τέτοια επιχειρησιακά μοντέλα στην πλειοψηφία τους δεν γίνονται αποδεκτά από τις τράπεζες και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ενώ οι χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις προς τέτοιες εταιρείες περιορίζονται ή παύουν.

Διαθέτουμε μια έμπειρη διευθυντική ομάδα, εγκεκριμένη και εποπτευόμενη ως προς την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών. Μπορούμε να πραγματοποιούμε όλες τις συναλλαγές και τη συνήθη διοίκηση μιας εταιρείας με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τους φορολογικούς κανόνες.

Μία αυστηρή προϋπόθεση η οποία έχει «επιβληθεί» στις υπεράκτιες εταιρείες είναι η απαίτηση για όλες τις οντότητες να αποδείξουν «υπόσταση» της επιχείρησής τους. Στην πράξη, αυτό σημαίνει παροχή τεκμηριωμένων και πρακτικών αποδείξεων ως προς τις πραγματικές επιχειρηματικές εγκαταστάσεις τους, κανάλια επικοινωνίας, παρουσία στο διαδίκτυο, απασχολούμενο προσωπικό και ύπαρξη ορθολογιστικού επιχειρηματικού οικονομικού μοντέλου της εταιρείας.

Η διαχείριση της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπόστασης της. Αν η εταιρεία δεν διαθέτει προσοντούχους διευθυντές οι οποίοι να θεωρούνται αξιόπιστοι ως οι πραγματικοί φορείς λήψης αποφάσεων – όπως για παράδειγμα, στο να αποφασίζουν εάν (και πώς) να διατηρήσουν, να επενδύσουν ή να διανείμουν τα κέρδη της εταιρείας – τότε οι ιδιοκτήτες της Εταιρείας μπορούν να αμφισβητηθούν από την αρχές της φορολογικής τους κατοικίας και η Εταιρεία ενδέχεται να απωλέσει τα προνόμια της διπλής φορολόγησης και να θεωρηθεί ότι τυγχάνει διαχείρισης και ελέγχου στη χώρα όπου διαμένουν οι ιδιοκτήτες της.

Επισήμως, μια εταιρεία θεωρείτε πως είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου εάν η «διαχείριση και έλεγχος» της πραγματοποιείται στην Κύπρο. Η δυσκολία βρίσκετε στο να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα, και στο να μην υφίσταται μόνο στα χαρτιά.

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος της Κύπρου περιέχει έναν γενικό κανονισμό κατά της αποφυγής καταβολής φόρου, σύμφωνα με τον οποίο ο Επίτροπος Φορολογίας μπορεί να αγνοήσει μια δομή/συναλλαγή δια τον λόγο ότι αντιπροσωπεύει μια τεχνητή ή πλασματική συναλλαγή και να αξιολογήσει το συγκεκριμένο πρόσωπο ή εταιρεία επί της ορθής φορολογητέας βάσης. Οι φορολογικές αρχές της Κύπρου θα ακολουθήσουν επίσης την “υπεροχή της ουσίας επί του τύπου” και την “δοκιμασία επιχειρηματικών σκοπών”, οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε τεχνητή ή πλασματική δομή ή συμφωνία να ανακαταταχθεί στην πραγματική της κατηγορία. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους μη κατοίκους, καθώς και για όλες τις συναλλαγές ανεξάρτητα πού διεξήχθησαν γεωγραφικά.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός πως ερωτήματα που σχετίζονται με την “υπεροχή της ουσίας επί του τύπου” ενδέχεται να εγερθούν από ξένες φορολογικές αρχές κατά τη διάρκεια ερευνών τους. Για να διαπιστωθεί εάν η πραγματική διαχείριση και ο έλεγχος μιας εταιρείας βρίσκεται στην πραγματικότητα εκεί όπου οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονται ότι βρίσκεται (π.χ. στην Κύπρο), μια αλλοδαπή φορολογική διοίκηση ή δικαστήριο θα ήθελε να επαληθεύσει τα εξής:

 • Αν πράγματι, οι διευθυντές της εταιρείας διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για να διαχειριστούν πραγματικά την εταιρεία και να λάβουν τις αποφάσεις που απαιτούνται από αυτούς
 • Αν πράγματι, οι διευθυντές της εταιρείας εξετάζουν και λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις, ή αν απλά εκτελούν οδηγίες τρίτων προσώπων.

Είναι αυτονόητο ότι μια ενδεχόμενή αποτυχία παροχής υπεράσπισης κατά αυτών των ισχυρισμών θα έχει ως αποτέλεσμα η αλλοδαπή φορολογική αρχή να «κυνηγήσει» τα πρόσωπα που στην πραγματικότητα ασκούν τον έλεγχο και λαμβάνουν τις αποφάσεις της εταιρείας, στην εγχώρια δικαιοδοσία τους.

Όσον αφορά το ζήτημα της «πραγματικής υπόστασης», δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη λύση. Για κάθε επιχείρηση δύναται να απαιτείτε διαφορετική λύση και διαφορετικό επίπεδο επαγγελματικής υπόστασης. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση σε μέγεθος, τόσο πιο σημαντικό είναι το ζήτημα της υπόστασης. Γενικά, κάθε εταιρεία που έχει υψηλό επίπεδο μεγέθους και εσόδων και επιθυμεί να χειριστεί σοβαρά το ζήτημα της υπόστασης θα χρειαστεί να επενδύσει σε ένα ή όλα τα παρακάτω:

 • Αφοσιωμένη τοπική διοίκηση και προσωπικό
 • Ενοικίαση γραφείου βάσει ξεχωριστής σύμβασης
 • Αποκλειστική τηλεπικοινωνία
 • Αποκλειστική υποδομή πληροφορικής, όνομα τομέα διαδικτύου (domain) και ιστότοπο
 • Υπόβαθρο και αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν την ύπαρξη της σε συγκεκριμένους οικονομικούς λόγους άλλους από τους φορολογικούς λόγους.

Σε γενικές γραμμές, το απαιτούμενο επίπεδο «υπερασπίσεων» για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά θα εξαρτηθεί από τις ακόλουθες μεταβλητές:

 • Ποιας χώρας είναι φορολογικοί κάτοικοι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας;
 • Πόσο επιθετική είναι αυτή η χώρα στην δίωξη των φορολογουμένων της;
 • Πόσο πιθανό είναι αυτή η ξένη χώρα να αμφισβητήσει τη νέα εταιρεία;
 • Έχει η Κύπρος συνήθη πρακτική συνεργασίας με την συγκεκριμένη ξένη χώρα;
 • Πόσο μεγάλη είναι η εταιρεία όσον αφορά τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη της;
 • Ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας;
 • Ποια είναι η επιχειρηματική γεωγραφία της εταιρείας;

Προφανώς, οι περισσότερες από αυτές τις μεταβλητές τείνουν να αναπτύσσονται και να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Κατά συνέπεια, η επιχειρησιακή δομή της εταιρείας πρέπει επίσης να αναπτύσσετε και να αλλάζει για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.

Καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας μας, θα είμαστε δίπλα σας για να παρέχουμε συμβουλές, βοήθεια και να σας καθοδηγούμε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕ ΤΩΡΑ