Κυπριακό φορολογικό καθεστώς, οι σύγχρονες υποδομές και επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών είναι το κλειδί για επιτυχημένο επιχειρηματικό και φορολογικό σχεδιασμό

Η Κύπρος είναι μια σχετικά μικρή χώρα της οποίας όμως οι επιδόσεις ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ευρισκόμενη στην ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος αξιοποιεί πλήρως τη στρατηγική της θέση ανάμεσα στις αναδυόμενες αγορές της Άπω Ανατολής και της Αφρικής καθώς και τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες της Ευρώπης.

Η Κύπρος, έχοντας αναπτυχθεί ραγδαία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός κόμβος εμπορικών επιχειρήσεων, εταιρειών χαρτοφυλακίου και επενδυτικών εταιρειών, ναυτιλιακών εταιρειών, εταιρειών που ασχολούνται με τον τουριστικό τομέα, εταιρειών πληροφορικής, καθώς και εταιρειών τεχνολογικής υποστήριξης (fintech) ως επίσης και πολλών άλλων επιχειρήσεων. Η Κύπρος αποτελεί το κατώφλι τόσο για επενδύσεις στον χώρο της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς όσο και παραπέρα. Η Κύπρος αποτελεί επίσης ένα ξακουστό τουριστικό προορισμό και έχει γίνει πλέον τόπος διαμονής για πολλούς ευκατάστατους ξένους.

Η Κύπρος έχει σαφώς βρει την σωστή συνταγή του επιχειρείν και της προσέλκυσης επενδύσεων. Η επιτυχία της μπορεί να αποδοθεί στους προοδευτικούς της νόμους, στην ήπια φορολογία που επιβάλει, στην ύπαρξη λογικών ρυθμίσεων, στην επιλογή της να επενδύσει στην εκπαίδευση και στο πολύ ικανό δίκτυο παροχής χρηματοπιστωτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών που διαθέτει.

 

Κύρια πλεονεκτήματα με μια ματιά:

 • Διαθέτει ένα από τους χαμηλότερους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη (12,5%)
 • Ελκυστικό σύστημα φορολογικών κινήτρων για συγκεκριμένους τύπους επιχειρήσεων
 • Πλήρες μέλος της ΕΕ – της μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς στον κόσμο
 • Πρόσβαση στις διεθνείς αγορές μέσω ενός δικτύου εμπορικών συμφωνιών
 • Φορολογικό καθεστώς πλήρως συμβατό με τις συστάσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ
 • Εξαιρετικό σύστημα εκπαίδευσης και παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών
 • Προηγμένες υποδομές επικοινωνιών και μεταφορών
 • Αξιόπιστο νομικό σύστημα βασισμένο στο Βρετανικό δίκαιο
 • Σύγχρονος τομέας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 • Λογικό ρυθμιστικό περιβάλλον
 • Συγκριτικά χαμηλό κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Καλό κλίμα και αξιοζήλευτη ποιότητα ζωής

Φορολογικά πλεονεκτήματα

Η Κύπρος υποστηρίζει τους ντόπιους επιχειρηματίες και προσελκύει ξένες επιχειρήσεις μέσω ενός συνδυασμού χαμηλών φόρων, γενναιόδωρων εξαιρέσεων, ελκυστικών κινήτρων και λογικών ρυθμίσεων.

Το πιο προφανές όφελος είναι ο ομοιόμορφος εταιρικός φορολογικός συντελεστής ύψους 12,5% – ένας από τους χαμηλότερους στην ΕΕ. Υπάρχουν επίσης πολλές επιπρόσθετες εξαιρέσεις.

 • Μηδενικός φόρος επί των εισερχομένων και εξερχομένων μερισμάτων – ιδανικό για εταιρείες χαρτοφυλακίου.
 • Φορολογική Απαλλαγή επί των κεφαλαιουχικών κερδών – ιδανικό για επενδυτικές εταιρείες.
 • Στις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια, η μείωση των πλασματικών τόκων μπορεί να μειώσει τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή σε μόλις 2,5%
 • Φορολογικά κίνητρα για εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας (υπό όρους) που δύναται να μειώσουν τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή σε μόλις 2,5%
 • Μηδενικός κληρονομικός φόρος
 • Μη εγχώριες εταιρείες, των οποίων η διαχείριση γίνετε εκτός Κύπρου, απαλλάσσονται από φορολογία στην Κύπρο.
 • Οι συναλλαγματικές διαφορές τυγχάνουν ουδέτερης φορολογικής μεταχειρίσεως, εκτός στην περίπτωση που έχουν προκύψει κέρδη ως αποτέλεσμα της βασικής δραστηριότητας
 • Μηδενικός φόρος ακίνητης περιουσίας

 

Πρόσβαση στις αγορές

Ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από τις «τέσσερις ελευθερίες» που διέπουν την Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά – την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, ανθρώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα που παρέχει η Ευρωπαϊκή οδηγία για τις μητρικές/θυγατρικές εταιρείες, η οδηγία που αφορά τις συγχωνεύσεις και η πληθώρα των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ.

Η Κύπρος είναι επίσης μέλος της Ευρωζώνης, έχοντας υιοθετήσει το Ευρώ ως το εθνικό της νόμισμα το 2007. Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν συναλλαγματικοί έλεγχοι στην Κύπρο και δεν υπάρχουν περιορισμοί στον επαναπατρισμό των κερδών που αποκτήθηκαν στην Κύπρο.

Πέρα από όλα τα οφέλη που προέρχονται από τη συμμετοχή της στην μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς στον κόσμο, η Κύπρος έχει υπογράψει περισσότερες από 60 συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Νότια Αφρική, τη Σιγκαπούρη και σχεδόν κάθε άλλο σημαντικό οικονομικό παράγοντα στον πλανήτη. Πατήστε εδώ για τον πλήρη κατάλογο.

Διαθέτοντας πλεονεκτική τοποθεσία στην Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος αποτελεί ναυτικό σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Ασίας, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και βρίσκετε σε άμεση γειτνίαση με το κανάλι του Σουέζ, γεγονός που την καθιστά σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο, το οποίο διαθέτει δύο λιμάνια βαθέων υδάτων πολλαπλών χρήσεων στη Λάρνακα και Λεμεσό. Η πλειοψηφία των μεγαλύτερων εταιρειών διαχείρισης πλοίων στον κόσμο διατηρούν γραφεία στην Κύπρο. Η Κύπρος κατατάσσεται 11η στον κόσμο στη βάσει της χωρητικότητας του εγγεγραμμένου στόλου της. Στην Κύπρο λειτουργούν επίσης δύο διεθνή αεροδρόμια, στη Λάρνακα και στην Πάφο.

 

Νομικό σύστημα και επαγγελματικές υπηρεσίες

Δεδομένου ότι η Κύπρος είναι πρώην βρετανικό έδαφος (έχοντας κερδίσει την ανεξαρτησία της το 1960), το νομικό της σύστημα βασίζεται στις αρχές του αγγλικού κοινοδικαίου που είναι γνώριμο στους περισσότερους διεθνείς επενδυτές και οικονομικούς παράγοντες. Πριν από την ένταξή της στην ΕΕ το 2004, η νομοθεσία της Κύπρου ευθυγραμμίστηκε με την νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά το εμπόριο, τον ανταγωνισμό και τη νομική προστασία των επιχειρηματικών συμφερόντων. Το εταιρικό δίκαιο της Κύπρου είναι επίσης πολύ παρόμοιο με εκείνο του Ηνωμένου Βασιλείου – ειδικότερα ο Κυπριακός περί Εταιρειών Νόμος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον βρετανικό περί Εταιρειών Νόμο. Η Κύπρος έχει εγκαθιδρύσει κράτος δικαίου, και το νομικό της σύστημα αναγνωρίζεται γενικά ως δίκαιο, αξιόπιστο και διαφανές.

Ιστορικά, η Κύπρος διατηρεί ένα εξαιρετικό σύστημα εκπαίδευσης. Είναι αρκετά σύνηθες το γεγονός πως πολλοί Κύπριοι επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε βρετανικά και αμερικανικά πανεπιστήμια. Με την πάροδο των ετών, αυτό έχει δημιουργήσει μια πληθώρα πολύ καλά μορφωμένων πολύγλωσσων επαγγελματιών, οι οποίοι εργάζονται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των λογιστικών, της νομικής, της πληροφορικής καθώς και της δημόσιας διοίκησης. Οι περισσότερες από της πρώτης βαθμίδας διεθνείς εταιρείες παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών έχουν ισχυρή παρουσία στην Κύπρο. Επίσης, υπάρχει η ευχέρεια παροχής νομικών υπηρεσιών τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνής οίκους, παρέχοντας την δυνατότητα αξιόπιστης εκπροσώπησης σχεδόν σε κάθε νομική ανάγκη.

Η εγγραφή μιας ιδιωτικής εταιρείας στην Κύπρο είναι μια πολύ απλή διαδικασία η οποία συνήθως διαρκεί δύο εβδομάδες. Η αγορά μιας υφιστάμενης (shelf) εταιρείας, μπορεί να μειώσει περαιτέρω τον απαιτούμενου χρόνο. Η πολύ απλή διαδικασία εγράφης μιας εταιρείας σε συνδυασμό με τον πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή, έναν από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, την πληθώρα των συνθηκών αποφυγής διπλής φορολογίας και η παροχή πολλών ειδικών φορολογικών κινήτρων αποτελούν συνολικά σημαντικά πλεονεκτήματα για επιλογή της Κύπρου για άσκηση διεθνών επιχειρήσεων.

 

Οικονομία και Εμπόριο

Η Κύπρος διαθέτει μια καινοτόμα, σύγχρονη οικονομία υψηλού εισοδήματος, η οποία στηρίζεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσίων και στην ελαφρά βιομηχανία. Ο τομέας των υπηρεσιών περιλαμβάνει κυρίως την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τον τουρισμό, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες τεχνολογικής υποστήριξης (fintech), πληροφορικής, ναυτιλιακές και μεταφορών. Η παροχή υπηρεσίων σε επιχειρήσεις (όπως στην περίπτωση της εταιρείας μας) παραμένει ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας της Κυπριακής οικονομίας.

Αν και ήταν από τις φτωχότερες χώρες της Νότιας Ευρώπης μόλις πριν από μερικές δεκαετίες, η Κυπριακή Δημοκρατία κατάφερε και υπερδιπλασίασε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της εντός 15 ετών, και έφθασε πρόσφατα στα εισοδηματικά επίπεδα της Ιταλίας και της Ισπανίας. Αν και επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση του 2008 και την ευρωπαϊκή κρίση χρέους του 2012, η Κύπρος έχει ανακάμψει πολύ πιο γρήγορα από ό, τι αναμενόταν.

Το διεθνές εμπόριο είναι ζωτικής σημασίας για την Κυπριακή οικονομία. Παρόλο που πρόσφατα έγιναν σημαντικές ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κύπρος δεν διαθέτει άλλο σημαντικό φυσικό πλούτο. Ειδικότερα, η Κύπρος εισάγει μεγάλο μέρος των τροφίμων, πρώτων υλών, καυσίμων, εξοπλισμού και μηχανημάτων. Περισσότερο από το ήμισυ των συναλλαγών της είναι με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως με την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χώρες της Μέσης Ανατολής είναι επίσης σημαντικοί εμπορικοί εταίροι.

Η Κύπρος διαθέτει έναν ισχυρό τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με την εδώ παρουσία δεκάδων πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων επτά εγχωρίων τραπεζών και πάνω από 20 υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το οποίο ενισχύεται από την παρουσία πληθώρας επενδυτικών κεφαλαίων, διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και εξειδικευμένων παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Μάλιστα, η Κύπρος φιλοξενεί τις περισσότερες και κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα των υπηρεσιών forex.

 

Ιδανικός τόπος διαμονής

Συμφωνά με έρευνες που έχουν δημοσιεύει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Eurostat και ο ΟΟΣΑ, η Κύπρος κατέχει βαθμολογικά μια από την υψηλότερες θέσεις στην λίστα των χωρών, στους τομείς της «ποιότητας ζωής» και «ανθρώπινης ανάπτυξης». Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος το γιατί.

Ο μέσος όρος προσδόκιμου ζωής στην Κύπρο είναι 78 χρόνια για τους άνδρες και 81 χρόνια για τις γυναίκες. Η Κύπρος διαθέτει ένα αποτελεσματικό, σύγχρονο και προσιτό σύστημα υγείας. Ο πληθυσμός της χώρας είναι μόλις 1 εκατομμύριο άνθρωποι και δεν υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που να συμβάλλουν στην μόλυνση του περιβάλλοντος.

Η Κύπρος έχει πάνω από 320 μέρες με ηλιοφάνεια το χρόνο καθώς και ένα ποικιλόμορφο, ειδυλλιακό τοπίο – που συμπεριλαμβάνει τόσο χιόνια στα βουνά τους χειμερινούς μήνες όσο και περίπου πενήντα παραλίες με “γαλάζια σημαία” που εκτείνονται κατά μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων πανέμορφων ακτών. Η Κύπρος διαθέτει πλούσια ιστορική κληρονομιά – καθώς στην πραγματικότητα, είναι ένα από τα πιο ιστορικά μέρη του κόσμου, αφού η ύπαρξη ανθρώπινης ζωής στην Κύπρο χρονολογείται πάνω από δέκα χιλιάδες χρόνια. Φέρει τα σημάδια όλων των μεγάλων πολιτισμών της περιοχή κατά τη διάρκεια των χιλιετιών – Ρωμαίοι, Ενετοί, Πέρσες, Έλληνες και Οθωμανοί. Το όνομα τις Κύπρου είναι συνυφασμένο με την αρχαία ιστορία.

Η Κύπρος επίσης απολαμβάνει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στον κόσμο. Η χώρα έχει μια φιλόξενη πολυπολιτισμική κοινωνία, βασισμένη στις αρχές της ανοχής και της αποδοχής. Σχεδόν όλοι οι Κύπριοι είναι πολύγλωσσοι, τα αγγλικά χρησιμοποιούνται ευρέως ως κύρια γλώσσα σε επαγγελματικό επίπεδο. Ως χώρα διαθέτει επίσης ένα από τα καλύτερα συστήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη (επίσης πολύγλωσσο).

Ταυτόχρονα, το κόστος ζωής και λειτουργίας μιας επιχείρησης στην Κύπρο παραμένουν σε αρκετά χαμηλό επίπεδο, ειδικά σε σύγκριση με ορισμένες από τις παγκόσμιες μεγαλουπόλεις. Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως οι αλλοδαποί, που έχουν τα τελευταία έτη καταστήσει την Κύπρο ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία τους, αποτελούν πλέον το ένα πέμπτο του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου.

Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τη σωστή λύση!

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!