Μπορώ να ανοίξω λογαριασμό για την Κυπριακή εταιρεία μου χωρίς τη βοήθειά σας;

Ναι, φυσικά. Ανάλογα με το καθεστώς σας στην εταιρεία (μόνο αν είστε πραγματικός δικαιούχος ή μέτοχος ή διευθυντής ή συνδυασμός αυτών), μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλετε αίτηση ανοίγματος λογαριασμού – συμπεριλαμβανομένων τραπεζών εκτός Κύπρου. Λάβετε υπόψη σας ότι οι Κυπριακές εταιρείες πρέπει να διεξάγουν πλήρη και σωστό λογιστικό έλεγχο και να υποβάλλουν ετησίως ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις – επομένως, θα πρέπει να παρέχονται πλήρεις πληροφορίες στους λογιστές της εταιρείας (που μπορεί είμαστε είτε εμείς είτε αλλοι) και τους ελεγκτές.