Μπορώ να ανοίξω έναν προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο;

Ναι, μπορεί να σας παρασχεθεί μία τέτοια υπηρεσία. Εξαρτάται βέβαια από το εάν η τράπεζα θα είναι πρόθυμη να ανοίξει έναν προσωπικό λογαριασμό για ένα συγκεκριμένο άτομο. Και πάλι, το προσωπικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου ατόμου θα είναι η πιο σημαντική παράμετρος.