Γιατί χρεώνετε ένα τέλος για τη παροχή βοήθειας με το άνοιγμα του λογαριασμού;

Η παροχή συστάσεων για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού είναι μια επαγγελματική υπηρεσία, η οποία απαιτεί χρόνο και προσπάθεια εκ μέρους μας. Είμαστε εγκεκριμένοι από την αρμόδια αρχή για να μπορούμε να παρέχουμε μια τέτοια υπηρεσία κατά την οποία παραπέμπουμε τον πελάτη μας στην τράπεζα και φέρουμε μια συγκεκριμένη ευθύνη σε σχέση με αυτό. Βοηθάμε επίσης τον πελάτη να συμπληρώνει τις αιτήσεις ανοίγματος λογαριασμού, και του παρέχουμε συστάσεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται και τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχονται. Μετά την ολοκλήρωση του φακέλου της αίτησης ανοίγματος λογαριασμού, συστήνουμε τον πελάτη σε συγκεκριμένο λειτουργό εξυπηρέτησης πελατών της τράπεζας. Στη συνέχεια, ο τραπεζίτης θα αναλάβει απευθείας την όλη διαδικασία της αίτησης. Η παροχή συστάσεων για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού είναι μια εφάπαξ υπηρεσία.

Συχνά η συμμετοχή μας στη διαδικασία ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την αξιολόγηση των αναγκών και του ιστορικού των πελατών, προκειμένου να υποδείξουμε ποια θα ήταν η πιο κατάλληλη τράπεζα που θα μπορούσε να προσεγγίσει.

Κατά τη διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, δαπανούμε αρκετό χρόνο για να βοηθήσουμε τον πελάτη με την αίτηση ανοίγματος λογαριασμού. Στην πραγματικότητα, ο χρόνος που δαπανάται από το μέλος του προσωπικού που θα αναλάβει την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας υπερβαίνει κατά πολύ τον χρόνο που απαιτείται για την ίδρυση της Κυπριακής εταιρείας. Ως εκ τούτου, είναι λογικό ότι αυτή η υπηρεσία συνεπάγεται ένα τέλος, το οποίο είναι στην πραγματικότητα χαμηλό σε σχέση με την συνεισφορά μας.

Η υπηρεσία που αφορά την παροχή συστάσεων για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού είναι προαιρετική. Τίποτα δεν εμποδίζει τους ιδιοκτήτες της εταιρείας από το να προσεγγίσουν οι ίδιοι, κατά την κρίση τους, οποιαδήποτε τράπεζα. Με την σειρά μας, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να χρειαστεί η εταιρεία κατά τη διαδικασία της αίτησης ανοίγματος λογαριασμού.