Θα έχω επιστροφή χρημάτων αν πληρώσω για την υπηρεσία παροχής σύστασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, αλλά τελικώς η τράπεζα απορρίψει την αίτηση μου;

Όχι. Η καταβολή τέλους για την παροχή υπηρεσιών σύστασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού δεν εγγυάται το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού. Είναι ένα τέλος υπηρεσιών, για το χρόνο και την προσπάθειά μας να βοηθήσουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμού. Η τελική απόφαση εναπόκειται πάντα στην τράπεζα και δεν είμαστε σε θέση να την επηρεάσουμε.

Η επιτυχία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού εξαρτάται κυρίως από τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου, το ιστορικό του, το επιχειρηματικό του μοντέλο και τις πηγές του πλούτου του. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται στην τράπεζα από τον ίδιο τον πελάτη, όχι από εμάς. Στην ουσία, η τράπεζα θα προσπαθήσει να καθορίσει πόσο ασφαλής και πολύτιμος είναι ένας δυνητικός πελάτης για την τράπεζα. Αξίζει να αποδεχθεί τον νέο πελάτη, ή μήπως πρόκειται μόνο για ένα πελάτη ο οποίος μελλοντικά να αποτελέσει πρόβλημα; Εξαιτίας αυτών των προβληματισμών, οι τράπεζες μερικές φορές απορρίπτουν νέες αιτήσεις ανοίγματος λογαριασμού. Πριν από την υποβολή αίτησης στην τράπεζα, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε μια πιθανολόγηση ως προς την επιτυχία ανοίγματος λογαριασμού, εκτιμώντας την πιθανή επιτυχία ή αποτυχία, με βάση τις γνώσεις μας σε παρόμοιες προηγούμενες περιπτώσεις. Η τελική απόφαση, πάντως, εναπόκειται πάντοτε στην τράπεζα!