Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας στην Κύπρο;

Ο χρόνος ξεκινά από την στιγμή που η τράπεζα λάβει την ολοκληρωμένη αίτηση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού. Η αίτηση ανοίγματος λογαριασμού πρέπει να περιέχει ορισμένα έγγραφα και πληροφορίες από τον πραγματικό δικαιούχο. Νοείται, πως εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το χρόνο που έχει ο πελάτης για να συμπληρώσει αυτά τα έντυπα και να αποκτήσει αυτά τα έγγραφα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τράπεζα θα ζητήσει ορισμένες διευκρινίσεις ή επιπλέον έγγραφα από τον αιτούντα. Τότε, προφανώς, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος μέχρις ότου να παρέχει ο πελάτης τις πληροφορίες ή τα έγγραφα αυτά. Συμπερασματικά, είναι δύσκολο να καθοριστεί ακριβές χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα του λογαριασμού, καθώς ρόλο επίσης παίζει και ο φόρτος εργασίας του τραπεζικού τμήματος που θα επεξεργαστεί την αίτηση. Έτσι, από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης στην τράπεζα, μπορεί να πάρει από δυο μέρες έως μερικές εβδομάδες για να την επεξεργαστεί η τράπεζα.