Πρέπει να επισκεφτώ την τράπεζα για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού της νέας εταιρεία μου;

Ναι. Μία προσωπική συνάντηση της τράπεζας με τον πραγματικό δικαιούχο αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για ένα επιτυχημένο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού – στο βαθμό που αυτό θεωρείται υποχρεωτικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κανόνες αναφορικά με την εξακρίβωση των στοιχείων ενός πελάτη δίνουν μεγάλη έμφαση και αξία σε μια προσωπική συνάντηση με τον πελάτη, σε αντίθεση με την κατοχή μόνο ενός αρχείου εγγράφων.