Γιατί δεν επιτρέπεται η χρησημοποίηση ορισμένων λέξεων στο όνομα μιας Κυπριακής εταιρείας;

Όπως σε κάθε χώρα, η χρήση ορισμένων λέξεων σε ονόματα εταιρειών περιορίζεται ή απαγορεύεται. Οι περισσότερες από αυτές τις λέξεις σχετίζονται με δραστηριότητες που απαιτούν ειδική άδεια. Αν επιθυμείτε να αναφέρετε στο όνομα της εταιρείας δραστηριότητες όπως τραπεζικές εργασίες, ασφάλειες, αντασφαλίσεις, καταπιστεύματα, υπηρεσίες εγγεγραμμένων αντιπροσώπων, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τότε θα πρέπει πρώτα να λάβετε ειδική έγκριση από την αρμόδια εποπτική αρχή. Μπορείτε να συμπεριλάβετε τετοιες λέξεις στην επωνυμία της εταιρείας σας, μόνο μέσω προηγούμενης αδειοδότησης αναφορικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε την λέξη “τραπεζικές” στο όνομα της Κυπριακής σας εταιρείας, θα πρέπει πρώτα να υποβάλετε αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για παροχή άδειας άσκησης τραπεζικών εργασιων.

Άλλες μη επιτρεπόμενες λέξεις είναι αυτές που ενδέχετε να παραπλανήσουν πως η εταιρεία είναι υπό την αιγίδα ή υπάρχει σύνδεση της εταιρείας με την Κυπριακή Δημοκρατία ή την κυβέρνηση της Κύπρου, καθώς και οποιασδήποτε άλλη χώρας ή την κυβέρνησής αυτής. Την τελευταία λέξη για την έγκριση όλων αυτών των «ευαίσθητων» ονομάτων έχει ο Έφορος Εταιρειών, ο οποίος μπορεί να επιτρέψει την σύσταση μιας Κυπριακής εταιρείας με ένα «ευαίσθητο» όνομα, αν υπάρχει καλός λογικός ή επιχειρηματικός λόγος για κάτι τέτοιο.

Η τρίτη ομάδα περιορισμένων λέξεων δεν είναι συγκεκριμένη και ουσιαστικά η έγκριση τους τίθεται στη διακριτική ευχέρεια του Έφορου Εταιρειών. Η χρησημοποίηση στην επωνυμία μίας εταιρείας άσεμνων λέξεων ή εκφράσεων απαγορεύεται. Αιτήσεις για χρησημοποίηση ονόματος το οποίο είναι το ίδιο ή μοιάζει πολύ με ένα υπάρχον όνομα εταιρείας απορρίπτονται. Πολύ απλά, οι περιορισμοί του ονόματος υπάρχουν εκεί για να προστατεύσουν το ευρύ κοινό από το να παραπλανεί ή να παραπλανιέται. Προτεινόμενα ονόματα γενικής φύσης καθώς και ονομάτα που ήδη χρησιμοποιούνται απορρίπτονται, καθώς απαιτείται να υπάρχει μοναδικότητα στο όνομα κάθε εταιρείας.

Επιπρόσθετα, είναι προφανές ότι η λέξη “Limited” ή “Ltd” είναι υποχρεωτική στο όνομα της Εταιρείας εάν θα συσταθεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.