Ποιες πληροφορίες χρειάζεστε για την εγγραφή της εταιρείας μου στην Κύπρο;

Ένα φάσμα πληροφοριών και εγγράφων που απαιτούνται για την εξακρίβωση των στοιχείων του πελάτη, γνωστό ως (“KYC – Know Your Client”) ή Δέουσα Επιμέλεια (Due Diligence). Στην βάση των εν λόγω απαιτήσεων, θα ζητήσουμε να μας παρασχεθεί αντίγραφο διαβατηρίου και απόδειξη της διεύθυνσης όλων των πραγματικών δικαιούχων καθώς και άλλων ατόμων (αν υπάρχουν) που εμπλέκονται στην εταιρεία υπό κύρια ιδιότητα όπως – διευθυντές, μέτοχοι, υπογράφοντες, εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Επίσης, είναι αναγκαίο όπως υπογράφουν από τους πελάτες μας οι συνήθεις Όροι και Προϋποθέσεις της εταιρείας μας καθώς και να συμπληρωθεί ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα περιγράφει το οικονομικό προφίλ της Εταιρείας. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργούμε στην εταιρεία σας υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, δηλαδή ως διευθυντές, γραμματέας κλπ., θα είναι απαραίτητο όπως υπογράψετε μία επιστολή κάλυψης. Για να επιταχυνθεί η σύσταση της εταιρείας, τα έγγραφα αυτά μπορούν αρχικά να σταλούν με φαξ ή ακόμα καλύτερα να σαρωθούν και να σταλθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρ ‘όλα αυτά, θα χρειαστεί να παραλάβουμε τα έγγραφα αυτά στην αυθεντική τους μορφή προτού προχωρήσουμε με την αποστολή των εγγράφων της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εποπτικής Αρχής.