Πόσα θα πρέπει να γνωρίζετε για την επιχείρησή μου;

Όχι πάρα πολλά – έχοντας κατά νου ότι πρόκειτε για μία νέα επιχείρηση η οποία ακόμη δεν έχει αρχίσει τις δραστηριοτητες της. Γενικά, θα πρέπει να γνωρίζουμε το φάσμα των εργασιών τις οποίες προτίθεται να εξασκεί η εταιρεια σας – ποιο θα είναι το επιχειρηματικό της μοντέλο, από ποιες πηγές και από ποιες δραστηριότητες αναμένεται να παράγει κέρδη;

Το να γνωρίζουμε τις πληροφορίες αυτές εκ των προτέρων, συχνά λειτουργεί προληπτικά στην δημιουργία πιθανών προβλημάτων – όπως στις περιπτώσεις όπου το επιδιωκόμενο επιχειρηματικό μοντέλο απαιτεί την προηγούμενη εξασφάλιση ειδικής άδειας (όπως συνήθως στις περιπτώσεις παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών). Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορούμε επίσης να προτείνουμε κάποιες προσαρμογές στην εταιρική δομή της εταιρείας σας, αν γνωρίζουμε τι ακριβώς επιθυμείτε να επιτύχετε. Σε κάθε περίπτωση, για να εγγράψετε μια Κυπριακή εταιρεία, δεν χρειάζεται να «δημιουργήσετε» εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, ονόματα των πιθανών πελατών σας, λεπτομερείς περιγραφές προϊόντων ή οτιδήποτε άλλο. Απλά θα πρέπει να μας ενημερώσετε, σε γενικές γραμμές, την αναμενόμενη γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας της Εταιρείας, τα αναμενόμενα επίπεδα του κύκλου εργασιών και τις κύριες δραστηριότητες της. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η γνώση μπορεί να μας επιτρέψει να σας παρέχουμε εισηγήσεις σχετικά με την καταλληλότερη δομή ή χρήση της νεοσυσταθείσας Κυπριακής εταιρείας.