Τι θεωρείται ως απόδεικτικό της διεύθυνσης;

Πρόκειτε για ένα μέρος της τυπικής διαδικασίας εξακρίβωσης των στοιχείων του πελάτη. Απόδεικτικό της διεύθυνσης είναι κάθε πρωτότυπο έγγραφο που φέρει το πλήρες όνομα του προσώπου μαζί με την διευθυνση της κατοικίας του. Ένας λογαριασμός κοινής ωφέλειας, μια κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού, τραπεζικη κατάσταση που αφορα πιστωτική κάρτα, δήλωση υποθήκης, φορολογικός λογαριασμός τοπικής αυτοδιοίκησης, λογαρισμός υπηρεσιών παροχής ασφάλειας οικίας, λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας, κάρτα ενοικίασης τοπικού συμβουλίου ή επίσημη δήλωση της κατοικίας που εκδίδεται από τον δήμο, ένα επαγγελματία ή μία τραπεζά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη της διεύθυνσης. Το δελτίο ταυτότητας ή άδεια οδήγησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη της διεύθυνσης, νοουμενού οτί αναγράφετε σε αυτήν η διεύθυνση κατοικίας και εάν το έγγραφο αυτό παρέχεται επιπρόσθετα του διαβατηρίου του ίδιου προσώπου. Για σκοπούς δέουσας επιμέλειας, η απόδειξη της διεύθυνσης πρέπει να μας παρέχετε σε πρωτότυπη μορφή (και όχι σε φωτοαντίγραφο!). Και να έχει εκδοθεί τους τελευταίους τρεις μήνες.

Το αποδεικτικό έγγραφο διεύθυνσης θα πρέπει να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες ως προς την πραγματική διεύθυνση διαμονής ενός ατόμου.