Για ποιο λόγο η Κύπρος προσφέρει φορολογικές απαλλαγές και πλεονεκτήματα για τις διεθνείς επιχειρήσεις;

Γιατί κάτι τέτοιο είναι έξυπνο.

Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα που βρήσκετε σε καλή τοποθεσία. Μια χώρα αυτού του μεγέθους δεν δύναται να είναι αυτάρκης και συνεπώς χρειάζεται να κάνει εμπόριο με τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει παράλληλα να είναι ανταγωνιστική. Οι χώρες ανταγωνίζονται μεταξύ τους συνεχώς – και όχι μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επιχειρήσεων είναι ένας αποδεδειγμένος τρόπος να αναπτυχθεί οποιαδήποτε κρατική οικονομία, να εισρεύσουν περισσότερα κέρδη και να αναπτυχθεί το βιωτικό επίπεδο . Ειδικότερα, η διεθνής παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σε όλες τις σύγχρονες μορφές της, δημιουργεί θέσεις εργασίας, ευκαιρίες ανέλυξης αλλά και εισόδημα για πολλούς ανθρώπους. Δημιουργεί ζήτηση στις επαγγελματικές υπηρεσίες, τα εμπορικά ακίνητα, τις επικοινωνίες και τον τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και λογισμικό όπως και σε όλα τα είδη επιχειρηματικών προμηθειών. Όλα αυτά τα έσοδα φιλτράρονται σε όλους τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. Προκύπτουν επίσης φορολογικά έσοδα – σε λογικές, και όχι εξωφρενικές τιμές.

Είναι μόνο καλή διαχείριση, πραγματικά. Κάθε χώρα που αξίζει το όνομά της πρέπει να το κάνει αυτό.