Αποτελει η Κύπρος φορολογικό παράδεισο;

Ναι, αλλά όχι με την αρνητική έννοια της λέξης. Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, διέπεται από τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα φορολογικά θέματα. Η Κύπdρος έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα φορολόγησης, το οποίο τυνχάνει να είναι φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Διαθέτει έναν από τους χαμηλότερους φορολογικους συντελεστές εταιρειών στην Ευρώπη (12,5%), ο οποίος μπορεί να μειωθεί περαιτέρω – σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε μηδενικό επίπεδο – μέσω της παροχης διαφόρων κινήτρων. Ως εκ τούτου, η Κύπρος αποτελεί κατά καποιο τροπο ένα φορολογικό παράδεισο για διάφορους τύπους διασυνοριακών επιχειρήσεων.

Τον περασμένο αιώνα, ένας τυπικός υπεράκτιος φορολογικός παράδεισος ήταν μια χώρα που προσέφερε πλήρη φορολογική απαλλαγή, απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών και αρχείων και ανυπαρξία απαιτήσεων για έλεγχο καθως και, μέσω της διατήρησης απορρήτου, σημαντική προστασία των ιδιοκτητών των εταιρειών που ήταν εγγεγραμμένες στη χώρα αυτή, αλλά πραγματοποιούσαν την επιχείρησή τους αλλού.

Σήμερα, λόγω μιας σειράς ενεργειών προέρχόμενες από τον ΟΟΣΑ και την ομάδα για τον κοινοτικό κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ, και ιδίως την πρωτοβουλία BEPS (για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά των κερδών), οι παραδοσιακοί παράδεισοι με μηδενικό φόρο, όπως το Μπελίζ και οι Σεϋχέλλες, αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν σημαντικές αλλαγές στις εθνικές τους νομοθεσίες και έχουν σχετικά απολεσει την ελκυστικότητά τους. Πολλοί από τους παλαιούς “φορολογικούς παραδείσους” έχουν επίσης κατά κανόνα απαγορεύει από κάποιες χώρες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – για παράδειγμα, επιβάλλοντας τους απαγόρευση ή επιβολή κυρώσεων στις πληρωμές που καταβάλλονται ή εισπράττονται από εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε αυτές τις δικαιοδοσίες.

Η Κύπρος δεν έχει τέτοια θέματα προβλήματα, καθώς διαθετει ένα ήδη πλήρως συμμορφωμένο κρατικό φορολογικό σύστημα. Παράλληλα, διαθέτει ένα πολύ ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, με σαφή στόχο την προσέλκυση διεθνών επιχειρήσεων. Υπό αυτή την έννοια, η Κύπρος είναι σίγουρα ένας φορολογικός παράδεισος.