Ποια είναι η καλύτερη χώρα για την εγγραφή μίας υπεράκτιας εταιρεία;

Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως “η καλύτερη υπεράκτια δικαιοδοσία”. Σχεδόν κάθε ανεπτυγμένο κράτος στον πλανήτη προσφέρει κάποια οικονομικά οφέλη ή φορολογικά κίνητρα. Όλα εξαρτώνται από το είδος της δραστηριότητας που επιθυμεί να προσελκύσει. Ορισμένες χώρες επιθυμούν να προσκαλέσουν ξένες επιχειρήσεις (η Κύπρος είναι σίγουρα μία από αυτές), μερικές χώρες θέλουν να κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ορισμένες χώρες επιθυμούν να τονώσουν ορισμένα είδη επιχειρήσεων – για παράδειγμα, την τεχνολογία, τον τουρισμό, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την ενέργεια ή ίσως τη μεταποίηση.

Στην πραγματικότητα εξαρτάται από το τι επιθυμείτε να πράξετε. Συνεπώς, η επιλογή δικαιοδοσίας για την σύσταση εταιρείας μπορεί να εξαρτάται από διάφορα κριτήρια όπως η γεωγραφική θέση, η γλώσσα που ομιλείται εκεί, η σταθερότητα και η φήμη του κράτους, το νομικό και δικαστικό σύστημα, το κόστος λειτουργίας μίας εταιρείας, ο χρόνος που απαιτείτε για την σύσταση της εταιρεία, για ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες θα χρησιμοποιηθεί η εταιρεία και, φυσικά, το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών.