Γιατί να εγγράψετε μια εταιρεία κάπου αλλού και όχι στη δική σας χώρα;

Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι. Πρώτος λόγος είναι η μείωση του κόστους. Δεν αναφερόμαστε μόνο στους φορολογικούς συντελεστές, αλλά και στο κόστος της μισθοδοσίας, των ενοικίων, των επιτοκίων, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και του εξοπλισμού. Εάν ο ανταγωνισμός σας έχει χαμηλότερο κόστος ενώ εσείς δεν μπορείτε, η επιχείρησή σας θα αποτύχει. Ο δεύτερος λόγος είναι η προστασία των περιουσιακών στοιχείων – με απλά λόγια, η προστασία από την εθνική σας κυβέρνησή που μπορεί να σας τα αποστερήσει. Ο τρίτος λόγος είναι το επιχειρηματικό κλίμα – απλούστεροι κανονισμοί, λιγότερη γραφειοκρατία, παροχή κίνητρων για επιχειρηματική δραστηριότητα. Όλοι αυτοί οι λόγοι συνήθως αλληλοσυμπληρώνονται. Πολλές χώρες – ειδικά οι μικρές – συχνά παρέχουν ισχυρούς συνδυασμούς όλων αυτών των πλεονεκτημάτων.