Έχουν οι πραγματικοί δικαιούχοι μίας Κυπριακής εταιρείας δικαίωμα υπογραφής;

Ο πραγματικός δικαιούχος είναι αυτός που πάντοτε έχει το δικαίωμα να λαμβάνει την τελική απόφαση σε όλα τα σημαντικά στρατηγικά ζητήματα, ενώ η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να γίνετε από ένα ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο. Φυσικά, ο πραγματικός δικαιούχος μπορεί να έχει άμεσα δικαιώματα υπογραφής εάν κατέχει θέση αξιωματικού ή οποιαδήποτε διευθυντική θέση στην εταιρεία του. Ο πραγματικός δικαιούχος μπορεί να ενεργεί ως συν-υπογραφών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, συνήθως για συναλλαγές που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για λόγους σκοπιμότητας, μπορούν να ανατεθούν μέσω ειδικών πληρεξουσίων περιορισμένα δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας- όπως για παράδειγμα, ανάθεση της διαπραγμάτευσης και εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης επιχειρηματικής συμφωνίας στο εξωτερικό.

Σε μια εταιρεία η οποία τυγχάνει ορθής διαχείρισης, ο ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει να έχει καν δικαίωμα υπογραφής, καθώς η ορθή διακυβέρνηση μπορεί να γίνει από ένα ικανό διοικητικό συμβούλιο.