Μπορώ να μεταφέρω την Κυπριακή μου εταιρεία από άλλο πάροχο υπηρεσιών σε εσάς;

Ναι, και μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τη διαδικασία αυτή.

Η αλλαγή του εγγεγραμμένου γραφείου, του γραμματέα και (ανάλογα με την περίπτωση) των υπολοίπων αξιωματούχων της Κυπριακής εταιρείας σας μπορεί να είναι μία καλή ιδέα στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον υφιστάμενο παροχέα υπηρεσιών.

Συνήθως, υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό. Ο ένας λόγος είναι οι χρεώσεις. Μια άλλη, πιο σημαντική αιτία για την αλλαγή του παρόχου υπηρεσιών είναι η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ορισμένοι πάροχοι διοικητικών υπηρεσιών (στους οποίους ενδέχεται να περιλαμβάνονται μεγάλα λογιστικά και δικηγορικά γραφεία) συνήθως έχουν μεγάλο σε όγκο πελατολόγιο. Χωρίς ανάλογες επενδύσεις σε επαγγελματική κατάρτιση και συστήματα, οι πάροχοι αυτοί τείνουν να κατακλύζονται από τεράστιο όγκο εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις, να χάνονται προθεσμίες, να γίνονται λάθη τα οποία επιφέρουν χρηματικό κόστος και γενικά να παρατηρείτε αλλοίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Συνεπακόλουθα, οι επιχειρήσεις αναζητούν και βρίσκουν καλύτερες υπηρεσίες σε άλλους παρόχους.