Μπορώ να μεταφέρω την Κυπριακή εταιρεία μου από εσάς σε άλλο πάροχο;

Ναι, αν και θα βάλουμε τα δυνατά μας να μην σας δώσουμε λόγο να το πράξετε. Οποιαδήποτε αλλαγή των αξιωματούχων της εταιρείας μπορεί να γίνει με τη λήψη των απαιτούμενων ψηφισμάτων και την καταχώρηση τους στον Έφορο Εταιρειών. Φυσικά, θα χρειαστεί ο νέος πάροχος υπηρεσιών να συμφωνήσει να αναλάβει την εταιρεία σας.

Αν και νομικά η αλλαγή του παρόχου διοικητικών υπηρεσιών είναι αρκετά απλή υπόθεση, οι πελάτες που ενεργούν κακόπιστα (για παράδειγμα, προσπαθούν να αποφύγουν την πληρωμή οφειλόμενων τελών) θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Πολύ απλά, μπορεί να μην βρουν κανέναν άλλο πάροχο που να είναι πρόθυμος να αποδεχθεί την διαχείριση της εταιρείας τους. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της κυπριακής εταιρείας σε καλή κατάσταση αποτελεί προτεραιότητα.