Μπορώ να αλλάξω τους διευθυντές της εταιρείας μου;

Ναι, βεβαίως. Η επίσημη διαδικασία παύσης των διευθυντών μίας Κυπριακής εταιρείας και ο διορισμός νέων διευθυντών θα εξαρτηθεί από τη δομή της συγκεκριμένης εταιρείας. Δηλαδή, πόσοι διευθυντές υπάρχουν, ποιοι είναι οι μέτοχοι, ποια είναι η απαραίτητη απαρτία για την λήψη εταιρικών αποφάσεων, ποια είναι η διαδικασία παροχής ειδοποίησης και διεξαγωγής συνελεύσεων μελών ή/και διευθυντών. Στις εταιρείες τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες πλήρους διαχείρισης από πάροχο επαγγελματικών υπηρεσιών, η αλλαγή του διευθυντή (ων) ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στην εσωτερική διάρθρωση της εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν ο πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας ρητά ζητήσει την πραγματοποίηση της αλλαγής αυτής.

Όταν ορισμένες ή όλες οι σημαντικές θέσεις στην Κυπριακή εταιρεία πληρώνονται από τον ίδιο τον πελάτη, μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες συμβούλου σχετικά με την κατάλληλη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και να ετοιμάζουμε και να καταχωρούμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την πραγματοποίηση των αλλαγών αυτών.