Δεν είμαι κάτοικος Κύπρου – μπορώ να είμαι ο μοναδικός διευθυντής της εταιρείας μου;

Ναί. Ωστόσο, πρέπει να έχετε υπόψη ότι η διαμονή του διευθυντή (ων) είναι ένα από τα κριτήρια βάση των οποίων καθορίζετε η φορολογική κατοικία της ίδιας της εταιρείας. Υπάρχουν βεβαίως και πολλές άλλες μεταβλητές που καθορίζουν τη φορολογική κατοικία μίας εταιρείας – ο τόπος διαμονής των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι μόνο μία από αυτές. Συνεπώς θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πλαίσιο αυτό. Εν προκειμένω, για να αποφευχθεί ακόμη και σε θεωρητικό επίπεδο η αμφισβήτηση του φορολογικού καθεστώτος της εταιρείας, η προφανής επιλογή είναι να εμπλακούν στην εταιρεία μόνο διευθυντές που είναι κάτοικοι Κύπρου (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).