Μπορώ να κατέχω μετοχές στον κομιστή;

Όχι. Οι μετοχές στον κομιστή γενικά αποτελούν παρελθόν και έχουν καταργηθεί παντού.