Μπορώ να χρησημοποιήσω μία άλλη εταιρεία ως μέτοχο στην Κυπριακή εταιρεία μου;

Ναι, οι εταιρικοί μέτοχοι επιτρέπονται. Για λόγους δέουσας επιμέλειας, όμως, θα χρειαστεί να εμφαθύνουμε στην δομή της εταιρείας και να ενημερωθούμε μέχρι και τον τελικό πραγματικό δικαιούχο της εταιρείας. Η τράπεζα θα πρέπει επίσης να τον γνωρίζει.