Ποιες θεωρούνται ως “έτοιμες” εταιρείες;

Οι έτοιμες εταιρείες είναι γνωστές και με την ονομασία: “εταιρείες ραφιού” (“shelf companies”). Αυτές είναι εταιρείες που έχουν ήδη εγγραφεί και αναμένουν ανενεργές “στο ράφι” μέχρι να αγοραστούν από έναν ενδιαφερόμενο πελάτη (εξ ου και το όνομα). Ο πρωταρχικός σκοπός της αγοράς μιας έτοιμης επιχείρησης είναι να εξοικονομηθεί χρόνος που διαφορετικά θα δαπανηθεί κατά τη διαδικασία σύστασης μίας νέας εταιρείας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητο να αποκτήσετε μια Κυπριακή εταιρεία που ήδη έχει νομική υπόσταση για κάποιο χρονικό διάστημα – ώστε να επισημοποιήθει μια συμφωνία που υπάρχει εκ των πραγμάτων ή απλα για να κατέχετε μια εταιρεία παλαιότερης χρονολογίας. Μια παραλλαγή αυτής της επιλογής είναι οι επονομαζόμενες “vintage” ή ” aged ” εταιρείες. Μια vintage εταιρεία μπορεί να έχει διατηρηθεί για αρκετά χρόνια πριν πωληθεί. Η αγορά μιας vintage εταιρείας δικαιολογείται όταν υπάρχει μια πραγματική ανάγκη να αποδειχθεί ότι η εταιρεία έχει πραγματική νομική υπόσταση για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ενώ μια κανονική εταιρεία ραφιού κοστίζει συνήθως το ίδιο με μια ολοκαίνουργια εταιρεία, μια vintage εταιρεία είναι πάντοτε ακριβότερη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως πέρα από τα τέλη σύστασης της εταιρείας θα πρέπει να καταβληθούν και τα ετήσια τέλη και τα τέλη παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών όλων των προηγούμενων ετών, πλεον τόκοι.

Μπορούμε να σας εγγυηθούμε πως οι έτοιμες εταιρείες δεν έχουν καθόλου ιστορικό συναλλαγών. Μπορούμε να σας παρέχουμε σχετική γραπτή εγγυήση ως επιβεβαίωση ότι η έτοιμη εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε εμπορικές συναλλαγές.