Ποιος θεωρείται αντικαταστάτης (nominee) μέτοχος;

Ένας αντικαταστάτης μέτοχος είναι ένα πρόσωπο, μη συνδεδεμένο με τον πραγματικό δικαιούχο, ο οποίος είναι επίσημα εγγεγραμμένος ως ο κάτοχος των μετοχών της εταιρείας – τόσο στο εσωτερικό Μητρώο Μετόχων της εταιρείας όσο και σε οποιοδήποτε δημόσιο μητρώο. Στην Κύπρο, ο ορθολογικός σκοπός του τύποι μετόχου είναι να προστατεύσει τον πραγματικό δικαιούχο της Κυπριακής εταιρείας από το να εμφανίζεται δημόσια ως μέτοχος. Η αποκάλυψη των ονομάτων των μετόχων στην Κύπρο είναι μέρος του δημόσιου μητρώου, όπως συμβαίνει σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η χρησιμοποίησή των υπηρεσιών ενός αντικαταστάτη μετόχου μπορεί να είναι χρήσιμη σε κάποιον που προτιμά την διατήρηση της ιδιωτικότητας του και δεν επιθυμεί να φαίνεται πως είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Υπάρχει επίσης μια προσωπική διάσταση ασφάλειας σε αυτή του την επιθυμία.

Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών αντικαταστάτη μέτοχου, ο αντικαταστάτης μέτοχος παρέχει στον πραγματικό δικαιούχο ένα εμπιστευτικό νομικό έγγραφο (έγγραφο καταπιστεύματος, σύμβαση παροχής υπηρεσιών αντικαταστατή μετόχου ή παρόμοιο έγγραφο). Το έγγραφο αυτό επιβεβαιώνει εγγράφως τα πραγματικά περιστατικά – δηλαδή ότι οι μετοχές κατέχονται από τον αντικαταστάτη μέτοχο προς όφελος και για λογαριασμό του πραγματικού δικαιούχου και ότι μόνο ο πραγματικός δικαιούχος δικαιούται όλες τις παροχές και τα κέρδη από τις εν λόγω μετοχές.

Η παροχή υπηρεσιών αντικαταστάτη μετόχου είναι προαιρετική. Οι αδειοδοτημένες εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών, όπως η δική μας, συνήθως παρέχουν αυτή την υπηρεσία μέσω ενός νομικού προσώπου, το οποίο καλύπτεται από την γενική άδεια παροχής διοικητικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου είναι εξίσου εποπτευόμενο και υπόκειται σε λογοδοσία.