Ποιές μεθόδους πληρωμής αποδέχεστε;

Δεχόμαστε πληρωμές μέσω όλων των κύριων πιστωτικών κάρτών και μεταφοράς μέσω τραπέζας σε Ευρώ (μεταφορές μέσω SEPA ή SWIFT). Από πελάτες με καθιερωμένο ιστορικό συναλλαγών και συπληρωμένες τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, μπορούμε επίσης να αποδεχθούμε πληρωμή μέσω PayPal και άλλων συστημάτων ηλεκτρονικού χρήματος. Οι πληρωμές σε μετρητά γενικά αποθαρρύνονται, αλλά εξακολουθούν να γίνονται αποδεκτές σε εξαιρετικές περιπτώσεις.