Έχω αγοράσει μια Κυπριακή εταιρεία και δεν την χρησιμοποίησα ποτέ – μπορώ να σας την επιστρέψω και να μου επιστέψετε πίσω τα ποσά που κατέβαλα για αυτήν;

Όχι. Καθώς, είναι αδύνατο να επαληθεύσουμε ότι η εταιρεία δεν έχει ήδη συμμετάσχει σε συμφωνίες ή έχει αναλάβει υποχρεώσεις. Σε καμία περίπτωση αποδεχόμαστε την επιστροφή εταιρείας ή προχωρούμε στην μεταπώληση εταιρειών η οποίες έχουν ήδη μεταφερθεί στον πελάτη. Ωστόσο, μπορείτε εσείς να μεταπωλήσετε την εταιρεία σας σε οποιονδήποτε συμφωνήσει να την αγοράσει από εσάς. Σε αυτή την περίπτωση θα σας βοηθήσουμε με όλες τις αλλαγές που είναι απαραίτητο να γίνουν στην εσωτερική δομή της εταιρείας ώστε να την μεταφέρετε επίσημα σε νέο ιδιοκτήτη.