Ποια είναι η πολιτική σας αναφορικά με την επιστροφή χρημάτων;

Σε γενικές γραμμές – δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων όταν η εντολή σύστασης εταιρείας έχει επιβεβαιωθεί από τον πελάτη, έχει ληφθεί και έχουν ήδη γίνει ενέργειες για την σύστηση της εταιρείας. Μέρος των καταβληθέντων τελών καταβάλλεται στην κυβέρνηση – και η κυβέρνηση δεν παρέχει επιστροφές χρημάτων. Το ίδιο και εμείς.

Κατ ‘εξαίρεση όμως μπορούμε να επιστρέψουμε ήδη καταβληθηθέντα ποσά ή μέρως αυτών σε περίπτωση σύστασης νέας εταιρείας που ακυρώνεται για σοβαρούς λόγους – ειδικά εάν τα έγγραφα της εταιρείας βρήσκονται ακόμη στην κατοχή μας και δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί συναλλαγές από τη νέα εταιρεία.