ΠΙΣΩ

Επίσης γνωστή ως Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στους αλλοδαπούς και τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους να γίνουν Κύπριοι πολίτες και να λάβουν γρήγορα το Κυπριακό διαβατήριο. Η ρύθμιση αυτή είναι επίσης γνωστή με το γενικότερο όνομα της ως «οικονομική μετανάστευση» ή πρόγραμμα απόκτησης «χρυσού διαβατηρίου».

Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (βάσει του άρθρου 111Α του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων) είναι διαθέσιμο τόσο για υπηκόους της ΕΕ όσο και για υπηκόους τρίτων χωρών.

Η κατοχή Κυπριακής ιθαγένειας και Κυπριακού διαβατηρίου έχει πολύ ελκυστικά πλεονεκτήματα:

 • Η Κύπρος είναι πλήρως ενταγμένη στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι Κύπριοι υπήκοοι απολαμβάνουν όλες τις προσωπικές και οικονομικές ελευθερίες που παρέχονται στους υπηκόους της ΕΕ – ουσιαστικά απεριόριστη ικανότητα να ταξιδεύουν, να διαμένουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν, να λαμβάνουν και να παρέχουν υπηρεσίες και να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνδεδεμένες τρίτες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν , Νορβηγία και Ελβετία).
 • Δυνατότητα μετάβασης χωρίς την ανάγκη βίζας σε περισσότερες από 170 χώρες σε όλο τον κόσμο.
 • Παροχή πολύ ελκυστικών προνομίων αναφορικά με την προσωπική φορολόγηση – ειδικότερα, απαλλαγή από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών για 17 έτη, όσο αφορά εισοδήματα από μερίσματα και τόκους. Χαμηλή ή μέτρια φορολόγηση σε άλλα είδη εισοδημάτων. Μηδενικός φόρος κληρονομίας.
 • Δεν υπάρχει ικανοποίηση προϋποθέσεων αναφορικά με την γλώσσα και δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις.
 • Η απαίτηση για μόνιμη διαμονή είναι μόνο 6 μήνες – που αντιστοιχούν περίπου στο χρόνο που απαιτείται για την εξέταση της αίτησης πολιτογράφησης. Καμία απαίτηση μόνιμης παραμονής στην Κύπρο μετά τη χορήγηση της ιθαγένειας.
 • Επιτρέπεται η κατοχή διπλής υπηκοότητας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επί της ουσίας, στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, η Κυπριακή ιθαγένεια θα χορηγηθεί σε άτομο το οποίο έχει επενδύσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στην Κυπριακή οικονομία.

Οι οικονομικές απαιτήσεις για την παροχή Κυπριακής ιθαγένεια, όπως αναφέρονται κατωτέρω, δεν αφορούν μόνο ένα άτομο, αλλά περιλαμβάνουν και τον/την σύζυγο και τα παιδιά του αιτούντος (συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων παιδιών και των γονέων, υπό ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις).

Προκειμένου ένας αιτητής να δύναται να αποκτήσει την Κυπριακή ιθαγένεια στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, θα πρέπει να πληροί ορισμένες οικονομικές προϋποθέσεις. Αυτές μπορούν να χωριστούν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες:

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα – Επιλογή Α: ” Κατηγορία Απόκτησης οικιστικής περιούσιας”:

 1. Δωρεά ύψους € 75.000 στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.
 2. Δωρεά ύψους € 75.000 στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ή επένδυση ποσού € 75.000 σε μια πιστοποιημένη καινοτόμο επιχείρηση (δηλαδή σε επιχείρηση που έχει εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Οικονομικών).
 3. Αγορά κατοικίας στην Κύπρο, η οποία πωλείται για πρώτη φορά, σε αξία τουλάχιστον €2 εκατομμυρίων, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ή κατοικίας στην Κύπρο, η οποία δεν πωλείται για πρώτη φορά, σε αξία τουλάχιστον € 2,5 εκατομμυρίων, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αν το εν λόγω ακίνητο έχει ήδη τεθεί σε προηγούμενη αίτηση για παροχή ιθαγένειας στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
 4. 4. Θα πρέπει η κατοχή της αγορασθείσας ακίνητης περιουσίας να διατηρηθεί για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Μετά τη λήξη της πενταετούς περιόδου, η προϋπόθεση κατοχής ακίνητης περιουσία ικανοποιείτε με την κατοχή ακίνητης περιουσίας αξίας €500.000. Στην βάση της προϋπόθεσης αυτής, επιτρέπεται η αρχική απόκτηση περισσότερων ακινήτων αντί μόνο ενός.

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα – Επιλογή Β: ” Κατηγορία επιχειρηματικών επενδύσεων”:

 1. Δωρεά ύψους € 75.000 στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.
 2. Δωρεά ύψους € 75.000 στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ή επένδυση ποσού ύψους €75.000 σε μια πιστοποιημένη καινοτόμο επιχείρηση (δηλαδή σε επιχείρηση που έχει εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Οικονομικών) ή επένδυση ποσού €400.000 σε Κυπριακή εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο η οποία δραστηριοποιείται στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας (με εξαίρεση τον τομέα των κατασκευών), ή στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, εκπαίδευσης, υγείας, και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 3. Αγορά κατοικίας στην Κύπρο αξίας τουλάχιστον € 500.000.
 4. Συνολική επένδυση ύψους € 2 εκατ. στην Κυπριακή οικονομία μέσω οποιουδήποτε συνδυασμού των πιο κάτω:
  • άμεση διοχέτευση κεφαλαίου σε επιχείρηση που εδρεύει και δραστηριοποιείτε στην Κύπρο (περιλαμβανομένων ναυτιλιακών ή κατασκευαστικών δραστηριοτήτων), η οποία απασχολεί τουλάχιστον πέντε Κύπριους πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • άμεση διοχέτευση κεφαλαίου σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) ή άλλο παρόμοιο επενδυτικό οργανισμό, οι οποίοι αδειοδοτούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
  • άμεση απόκτηση “επιλέξιμων ακινήτων”, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν εμπορικά ή οικιστικά ακίνητα ή οικοδομήσιμη γη, νοουμένου ότι στην αίτηση θα περιλαμβάνεται επενδυτικό πλάνο για ανάπτυξη της.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει πως, η Κατηγορία επιχειρηματικών επενδύσεων είναι ακριβότερη κατά περίπου €500.000 ευρώ – αλλά παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές. Ως εκ τούτου, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υψηλότερη απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου.

Αν και, όποια επιλογή και να ακολουθήσετε, το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα απαιτεί αρχικά τη διάθεση σημαντικών κεφαλαίων, μόνο ένα μικρό μέρος αυτών μπορεί πραγματικά να θεωρηθεί ως “χαμένο” – όπως η δωρεά προς το δημόσιο ταμείο και τα καταβληθέντα τέλη – επαγγελματικά και αυτά της αίτησης. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής επένδυσης δεν πρόκειται να χαθεί – καθώς, εάν οι αποφάσεις αγοράς και επενδύσεων γίνονται με σύνεση, η προσωπική επένδυση ύψους 2-2,5 εκατ. Ευρώ έχει πολύ καλές πιθανότητες να αποδώσει σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη. Τα οποία, παρεμπιπτόντως, στην πραγματικότητα φόρο απαλλάσσονται στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Προσωπικές προϋποθέσεις του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Επιπρόσθετα των οικονομικών απαιτήσεων, ο αιτών την Κυπριακή ιθαγένεια πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προσωπικές προϋποθέσεις:

 1. Να διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο από όλες τις προγενέστερες χώρες στις οποίες ήταν υπήκοος ή είχε την διαμονή του,
 2. Να έχει έγκυρη θεώρηση Schengen (εκτός εάν απαλλάσσεται από την απαίτηση αυτή λόγω της υφιστάμενης ιθαγένειας του).
 3. Το όνομα του να ΜΗΝ περιλαμβάνετε στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ («Ενοποιημένος κατάλογος των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί οικονομικές κυρώσεις της ΕΕ»),
 4. Να προβεί σε ένορκη δήλωση με την οποία να επιβεβαιώνει πως ουδέποτε προηγούμενη αίτηση του για παροχή ιθαγένειας έχει απορριφθεί από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ,
 5. Πρέπει να έχει τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο, γεγονός που σημαίνει πως πέρασε τους αυστηρούς ελέγχους αποδοχής πελατών που είναι συνήθεις σε όλες τις τράπεζες της Κύπρου.

Η αίτηση για την παροχή ιθαγένειας στην βάση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος διαρκεί περίπου έξι μήνες για να οριστικοποιηθεί. Λόγω αυξημένου ελέγχου και κάποιας διεθνούς πίεσης, υπάρχει ανώτατο όριο 700 αιτήσεων το χρόνο.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η εταιρία μας είναι σε θέση να σας συμβουλεύσει σχετικά με τις πολύπλοκες προϋποθέσεις για εξασφάλιση Κυπριακής ιθαγένειας και να σας προτείνει την πιο κατάλληλη επιλογή, ανάλογα με την προσωπική σας κατάσταση. Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με όλες τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές και να βοηθήσουμε στην ετοιμασία και την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων. Επίσης, μπορούμε να διερευνήσουμε και να αξιολογήσουμε τις διάφορες επενδυτικές επιλογές και να βοηθήσουμε στην σύσταση και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας στην Κύπρο.

Παρακαλούμε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε