ΠΙΣΩ

Η μη κάτοικος Κύπρου εταιρεία δεν φορολογείται στην Κύπρο. Να γιατί

Μια Κυπριακή εταιρεία της οποίας η διοίκηση και ο έλεγχος ασκούνται εξ ολοκλήρου εκτός Κύπρου θα θεωρείται μη κάτοικος Κύπρου για φορολογικούς σκοπούς. Η εταιρεία αυτή θα υπόκειται σε Κυπριακή φορολογία στην Κύπρο μόνο αναφορικά με τα εισοδήματα της που προέρχονται απευθείας από την Κύπρο (αν υπάρχουν τέτοια εισοδήματα). Συνεπώς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μια εταιρεία που θεωρείτε ως μη κάτοικος Κύπρου μπορεί να απαλλάσσεται από το φόρο επί του διεθνούς εισοδήματός της. Αν και αυτό είναι παρόμοιο με τις περιπτώσεις Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων εγγεγραμμένες σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους, όπως το Μπελίζ ή τις Σεϋχέλλες, μια εταιρεία με δικαιοδοσία εγγραφής την Κύπρο έχει βεβαίως ένα σαφές πλεονέκτημα ως προς την φήμη της.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 2014/3 της Κυπριακής Φορολογικής Αρχής, μια εταιρεία μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου πρέπει να εγγραφεί στην Κυπριακή φορολογική αρχή και να υποβάλλει ετήσιες φορολογικές δηλώσεις. Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να έχει αριθμό φορολογικού μητρώου – κάτι που απαιτούν σήμερα όλες σχεδόν οι τράπεζες και οι επιχειρηματικοί εταίροι. Μια εταιρεία μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου πρέπει επίσης να ετοιμάζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται. Ενώ αυτό σίγουρα επιφέρει κάποιο οικονομικό κόστος, αποτελεί επίσης ένα σημαντικό όφελος για την κατάσταση και τη φήμη της εταιρείας.

Δεδομένου ότι μια εταιρεία μη κάτοικος Κύπρου δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου, νοείται πως δεν θα είναι σε θέση να διεκδικήσει οποιαδήποτε πλεονεκτήματα δυνάμει οποιασδήποτε συνθήκης αποφυγής διπλής φορολόγησης που έχει υπογράψει η Κύπρος.

Ως γενική αρχή, μια εταιρεία μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου θα φορολογείται στη δικαιοδοσία όπου διοικείται και διεξάγετε ο έλεγχο της ή όπου έχει φυσική παρουσία. Κανονικά, αυτός θα είναι ο τόπος όπου κατοικεί η πλειοψηφία των διευθυντών της και/ή όπου λαμβάνονται στην πραγματικότητα οι διοικητικές αποφάσεις σχετικά με τις δραστηριότητές της. Έτσι, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που σκέφτονται να ιδρύσουν μια εταιρεία μη κάτοικο Κύπρου πρέπει να γνωρίζουν και να προσέχουν αυτό την παράμετρο, σε περίπτωση που αυτοί οι ίδιοι ζουν σε μια καλά εποπτευομένη χώρα με υψηλό φόρο. Κατ΄ ακρίβεια, κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεών της στην Κύπρο, η εταιρεία μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου πρέπει να δηλώσει σε ποια χώρα θα φορολογηθεί.

Μόνο ορισμένες χώρες διεθνώς δεν επιβάλουν φόρο εισοδήματος. Οι σημαντικότερες από αυτές τις χώρες είναι το Μονακό, το Κατάρ, το Ομάν, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Μπαχάμες, τα νησιά των Καϋμάν, τα Τερκς και Κάικος, το Σεντ Κιτς και Νέβις και μερικά άλλα. Επομένως, θεωρητικά, αν ο έλεγχος και η διοίκηση (ή τουλάχιστον η κατοικία των διευθυντών) μιας Κυπριακής εταιρείας μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις χώρες αυτές, αυτό μπορεί να “συμπληρώσει τον κενό” και να καταστήσει το παγκόσμιο εισόδημα αυτής της Κυπριακής εταιρείας πρακτικά και νομικά αφορολόγητο.

Την δεδομένη στιγμή υπό αυτές τις συνθήκες, σίγουρα πρόκειται για μια ελκυστική πρόταση. Ωστόσο, αν και πράγματι η λύση αυτή είναι αρκετά αποτελεσματική, προς αποφυγή λαθών, απαιτείτε προσεκτικός σχεδιασμός και λήψη ορθών συμβουλών.