ΠΙΣΩ

Μόνιμη άδεια μετανάστευσης στην Κύπρο

Για έναν ξένο ιδιοκτήτη μιας Κυπριακής εταιρείας, το να αποκτήσει καθεστώς μόνιμου κατοίκου Κύπρου είναι το τέλειο αποκορύφωμα. Το κύριο πλεονέκτημα μπορεί να εξηγηθεί ως εξής:

Το φορολογικό περιβάλλον το οποίο ήδη απολαμβάνουν οι Κυπριακές εταιρείες είναι ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Ο μέγιστος εταιρικός φόρος που καλούνται να καταβάλουν είναι μόλις 12,5%. Σε πολλές περιπτώσεις, ο πραγματικός φόρος μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ακόμη και σε μόλις 2,5%. Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μερίσματα απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου. Τα περισσότερα κεφαλαιουχικά κέρδη δεν είναι φορολογητέα. Έτσι, μια Κυπριακή εταιρεία έχει πολλές πιθανότητες να έχει εντυπωσιακά κέρδη μετά τη καταβολή της φορολογία.

Καθώς τα εξερχόμενα μερίσματα απαλλάσσονται, η Κυπριακές φορολογικές αρχές δεν θα χρεώσουν καθόλου φόρους επί των μερισμάτων που θα καταβληθούν σε εσάς, ως ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Ωστόσο, η χώρα σας μπορεί να τα φορολογήσει. Τα μερίσματα από μια ξένη εταιρεία αφού καταβληθούν σε εσάς, θα θεωρούνται προσωπικό εισόδημα, φορολογητέο στην βάση φορολογικών συντελεστών προσωπικού εισοδήματος, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι αρκετά υψηλοί σε πολλές χώρες.
Με το να γίνετε μόνιμος κάτοικος Κύπρου, μπορείτε να τερματίσετε νόμιμα αυτήν την αδικία. Ένας νέος φορολογικός κάτοικος Κύπρου παραμένει απαλλαγμένος από την καταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για όλα τα μερίσματα (και αυτά που προκύπτουν στην Κύπρο, αλλά και τα ξένα) και τους τόκους για 17 χρόνια. Ένας φορολογικός κάτοικος Κύπρου απαλλάσσεται επίσης από το φόρος επί της υπεραξίας. Για πολλούς ιδιοκτήτες διεθνών επιχειρήσεων, αυτά τα πλεονεκτήματα, σωστά δομημένα, σημαίνουν μια ζωή χωρίς φόρους. Μεγάλο κομμάτι της ούτως ή άλλως …

Δεν είναι καθόλου παράξενο το γεγονός ότι το φορολογικό καθεστώς στην Κύπρο αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο ελκυστικά σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:

 • 17ετή απαλλαγή από φόρο εισοδήματος επί μερισμάτων, τόκων και κεφαλαιουχικών κερδών.
 • Χαμηλή ή μεσαία φορολόγηση επί άλλων κατηγοριών εσόδων.
 • Μηδενικός φόρος κληρονομιάς.
 • Λογικό κόστος ζωής και οικονομικά προσιτή ακίνητη περιουσία.
 • Εξαιρετικό κλίμα και υψηλή ποιότητα ζωής.
 • Το χαμηλότερο επίπεδο εγκληματικότητας στην Ευρώπη.
 • Εξαιρετική και προσιτή ιατρική περίθαλψη.
 • Εξαιρετικό σύστημα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο δημόσιο όσο και ιδιωτικό.
 • Δυναμική και διαφοροποιημένη οικονομία
 • Σταθερή δημοκρατία και αξιόπιστο νομικό σύστημα βασισμένο στο αγγλικό κοινοδίκαιο.
 • Η αγγλική γλώσσα είναι η δεύτερη ομιλούσα γλώσσα.
 • Προσβάσιμη γεωγραφική τοποθεσία με καλές αεροπορικές συγκοινωνίες και επικοινωνία.

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αποκτήσετε Άδεια Μόνιμης Διαμονής στην Κύπρο. Γενικά, είναι πολύ πιο απλό για ένα άτομο, το οποίο είναι ήδη υπήκοος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις ατόμων που δεν είναι υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ για τους οποίους ισχύουν πιο περίπλοκες απαιτήσεις.

Μόνιμη Διαμονή στην Κύπρο για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ

Οι υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ μπορούν προφανώς να βασίζονται στις βασικές ελευθερίες που τους παρέχονται από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ειδικότερα, την ελευθερία διαμονής, εργασίας και παροχής υπηρεσιών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ χωρίς διακρίσεις. Συνεπώς, για τους πολίτες της ΕΕ, το δικαίωμα να διαμένουν στην Κύπρο (όπως και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ) είναι ουσιαστικά εγγυημένο από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ωστόσο, εξακολουθούν να ισχύουν ορισμένοι κανόνες.

Οι υπήκοοι της ΕΕ που διαμένουν περισσότερο από τρεις μήνες στην Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να εγγραφούν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στην Κύπρο. Η αποφυγή εγγραφής είναι αντίθετη προς το νόμο και σε ενδεχόμενο υποβολής καθυστερημένων αιτήσεων επιβάλλονται ποινές.

Τα ακόλουθα έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν την σχετική αίτηση:

 • έγκυρο διαβατήριο ή προσωπική ταυτότητα ·
 • Πιστοποιητικό ιατρικής ασφάλισης στην Κύπρο.
 • Αποδεικτικά στοιχεία κατοχής προσωπικής κατοικίας στην Κύπρο (σύμβαση αγοράς ή ενοικιαστήριο έγγραφο).
 • Σε περίπτωση εργοδότησης, αντίγραφο της σύμβασης εργασίας και έντυπο (MEU1), το οποίο πρέπει επίσης να υπογραφεί από τον εργοδότη,
 • Χαμηλό τέλος αίτησης.

Μόλις γίνει η εξέταση και η επεξεργασία της αίτησης, απαιτείται προσωπική επίσκεψη στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, επαληθεύεται η ταυτότητα του αιτούντος και λαμβάνεται η φωτογραφία και τα βιομετρικά δεδομένα του.

Με την συμπλήρωση της διαδικασίας της αίτησης για μόνιμη διαμονή στην Κύπρου εκδίδεται για τους πολίτες της ΕΕ πιστοποιητικό εγγραφής, το λεγόμενο “Yellow Slip”. Ανάλογα με τον φόρτο εργασίας στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, η εξέταση της αίτησης και η λήψη πιστοποιητικού εγγραφής μπορεί να διαρκέσει από μία εβδομάδα έως δύο μήνες.

Μόνιμη Διαμονή στην Κύπρο για υπηκόους τρίτων χωρών

Για άτομα που δεν προέρχονται από κράτος μέλος της ΕΕ, η απόκτηση καθεστώτος μόνιμης διαμονής στην Κύπρο απαιτεί περισσότερη προσπάθεια και δαπάνες. Το θετικό αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε εγγυημένο και ορισμένες αιτήσεις μπορεί να απορριφθούν.

Αναφορικά με τα άτομα που δεν είναι υπήκοοι κρατών μέλη της ΕΕ, η άδεια μόνιμης διαμονής στην Κύπρο μπορεί να αποκτηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

1η Επιλογή: “Ταχεία διαδικασία”, γνωστή ως Αίτηση Κανονισμός 6 (2).

Χρόνος εξέτασης – περίπου δύο μήνες.

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Αγορά καινούργιας κατοικίας στην Κύπρο, που πωλείται για πρώτη φορά, για τουλάχιστον €300.000 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (το ποσοστό ποικίλλει). Ποσό τουλάχιστον €200.000 θα πρέπει να καταβληθεί κατά την αγορά.
 • Κατάθεση σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Κύπρου ποσό ύψους τουλάχιστον €30.000, το οποίο θα είναι δεσμευμένο για περίοδο τριών ετών τουλάχιστον. Το εν λόγω ποσό πρέπει αποδεδειγμένα να προέρχεται από το εξωτερικό.
 • Παροχή αποδείξεων από τον αιτητή πως διαθέτει ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον €30.000, που προέρχεται από το εξωτερικό (πλέον €5.000 για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας του που περιλαμβάνετε στην αίτηση και €8.000 για κάθε εξαρτώμενο γονέα του αιτητή ή/και της/του συζύγου).
 • Δήλωση αιτητή πως δεν υπάρχει πρόθεση εργοδότησης του στην Κύπρο. Η ιδιοκτησία μίας Κυπριακής εταιρείας και η λήψη μερισμάτων από αυτήν επιτρέπεται, φυσικά, όπως και κάθε άλλο παθητικό εισόδημα.
 • Κατοχή λευκού ποινικού μητρώου και απουσία όνομα από τους επίσημους καταλόγους κυρώσεων της ΕΕ.

Μόλις ο αιτών ικανοποιήσει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί να υποβληθεί στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης αίτηση μετανάστευσης ήτοι αίτηση για απόκτηση άδειας μόνιμης διαμονής. Από πρακτικής απόψεως, δεν χρειάζεται να βρίσκεστε προσωπικά στην Κύπρο ούτε για να ικανοποιήσετε οποιαδήποτε από τις παραπάνω οικονομικές απαιτήσεις ούτε για την κατάθεση της αίτησης για παροχή άδειας διαμονής. Όλες αυτές οι ενέργειες μπορούν να τακτοποιηθούν μέσω ενός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου – ο οποίος μπορεί να είμαστε εμείς ή άλλος αξιόπιστος σύμβουλος.

Η μετανάστευσης σας αίτηση σας στην Κύπρο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, τον/την σύζυγό σας, τα παιδιά σας έως 17 ετών (ή τα ενήλικα παιδιά ηλικίας 18-24 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι ως φοιτητές) καθώς και τους γονείς σας και τους γονείς του/της συζύγου σας.

Μόλις εξεταστεί η αίτηση μετανάστευσης σας (συνήθως εντός 2 μηνών) και σας χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια, θα πρέπει να επισκεφθείτε την Κύπρο εντός ενός έτους και να παρουσιαστείτε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ώστε να επαληθευτεί η ταυτότητά σας και να ληφθούν τα βιομετρικά σας δεδομένα. Στην συνέχεια, αυτό θα πρέπει να γίνετε κάθε δύο χρόνια.

Η άδεια μόνιμης διαμονής στην Κύπρο, που εκδίδεται προς όφελος υπηκόου τρίτης χώρας, μπορεί να ανακληθεί εάν ο κάτοχός της εν λόγω άδειας δεν επισκεφθεί την Κύπρο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών ή σε περίπτωση που ο κάτοχος της έχει λάβει επίσης καθεστώς μόνιμης διαμονής σε άλλη χώρα.

2η Επιλογή: “Κανονική Διαδικασία “, γνωστή ως αίτηση “Κατηγορία ΣΤ”.

Χρόνος εξέτασης – τουλάχιστον ένα χρόνο.

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Αγορά ή ενοικίαση κατοικίας (οικίας ή διαμερίσματος) στην Κύπρο. Δεν υπάρχει όριο στην αξία του ακινήτου.
 • Να είστε σε θέση να δηλώσετε και να αποδείξετε πως έχετε στην διάθεσή σας ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον € 10.000, που προέρχεται από νόμιμες πηγές εκτός Κύπρου (πλέον € 5.000 για κάθε εξαρτώμενο). Να είστε σε θέση να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι το δηλωμένο εισόδημα είναι εύλογα ασφαλές και σταθερό και πως στο προβλέψιμο μέλλον, θα είστε σε θέση να στηρίξετε οικονομικά τον εαυτό σας και την οικογένειά σας.
 • Δήλωση αιτητή πως δεν υπάρχει πρόθεση εργοδότησης του στην Κύπρο. Η ιδιοκτησία μίας Κυπριακής εταιρείας και η λήψη μερισμάτων από αυτήν επιτρέπεται, φυσικά, όπως και κάθε άλλο παθητικό εισόδημα.
 • Κατοχή λευκού ποινικού μητρώου και απουσία όνομα από τους επίσημους καταλόγους κυρώσεων της ΕΕ.

Με την ικανοποίηση των εν λόγω κριτηρίων, η διαδικασία εξέτασης της αίτησης είναι η ίδια όπως και στην περίπτωση της ταχείας διαδικασίας που αναφέρετε ανωτέρω. Ωστόσο, το προφανές μειονέκτημα της “κανονικής διαδικασίας” είναι ότι μπορεί να διαρκέσει ένα χρόνο ή και περισσότερο για να ολοκληρωθεί.

3η Επιλογή: Προηγούμενη νόμιμη διαμονή στην Κύπρο για 5 ή περισσότερα χρόνια.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Κύπρο για 5 ή περισσότερα χρόνια βάσει άδειας προσωρινής παραμονής (για παράδειγμα, οι ειδικοί που εργάζονται βάσει ανανεώσιμων συμβάσεων) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια μόνιμης παραμονής μόνο επί της βάσης αυτής, χωρίς να χρειάζεται να πληρούν συγκεκριμένες οικονομικές απαιτήσεις.

Φορολογική κατοικία στην Κύπρο

Η απόκτηση άδειας μόνιμης παραμονής στην Κύπρο καθαυτή δεν σας απαλλάσσει αυτόματα από τις προσωπικές σας φορολογικές υποχρεώσεις στην προηγούμενη χώρα σας. Το επόμενο λογικό βήμα στην περίπτωση αυτή είναι να αποκτήσετε καθεστώς φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο. Το καθεστώς μόνιμης παραμονής και το καθεστώς φορολογικής κατοικίας είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό πάντα να συνυπάρχουν.

Στην Κύπρο, οι νέοι κάτοικοι μπορούν και πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στα φορολογικά μητρώα. Με την εγγραφή τους, θα λάβουν, από το Τμήμα Φορολογίας, Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας, που θα περιλαμβάνει νέο αριθμό φορολογουμένου.

Έχοντας λάβει έγγραφη απόδειξη του καθεστώτος μόνιμης διαμονής στην Κύπρο και του γεγονότος πως είστε επίσης εγγεγραμμένος φορολογικός κάτοικος Κύπρου, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διαγραφή σας από φορολογούμενος στην προηγούμενη χώρα διαμονής σας. Για να το πράξετε αυτό, θα πρέπει γενικά να επιδείξετε στη φορολογική αρχή της προηγούμενης χώρας καταγωγής σας ότι έχετε «μετοικήσει» λίγο πολύ μόνιμα. Αυτό κανονικά προνοεί πως δεν έχετε μισθωτή εργασία αλλά και καμία πηγή εισοδήματος στη χώρα αυτή και ότι δεν διαμένετε τον περισσότερο χρόνο σας στη χώρα αυτή. Η εν λόγω διαδικασία διαγραφής είναι διαφορετική σε κάθε χώρα. Σε ορισμένες χώρες – όπως επί παραδείγματι, τις ΗΠΑ – η διαγραφή σας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σε ορισμένες άλλες χώρες είναι αρκετά εύκολη. Παρόλο που μπορούμε να σας παρέχουμε γενική καθοδήγηση, σας συνιστούμε όπως ζητήσετε την παροχή υπηρεσιών τοπικών συμβούλων για να αποφεύγετε τυχόν παγίδες. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να είναι η διαγραφή σας από τον κατάλογο φορολογουμένων στην προηγούμενη χώρα διαμονής σας, πράγμα που σημαίνει ότι η προηγούμενη φορολογική αρχή σας θα σταματήσει να απαιτεί από εσάς την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των εισοδημάτων που λαμβάνετε παγκοσμίως.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας δύναται να σας βοηθήσει σε όλα τα στάδια της αίτησης σας για εξασφάλιση άδειας μόνιμης παραμονής. Ειδικότερα, μπορούμε να σας προτείνουμε την καταλληλότερη επιλογή παραμονής ανάλογα με τις περιστάσεις σας. Γνωρίζουμε την πολυπλοκότητα των οικονομικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρείται και θα σας παρέχουμε βοήθεια στην προετοιμασία των σχετικών αιτήσεων. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε το καταλληλότερο ακίνητο για ενοικίαση ή αγορά. Νοείτε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε και στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών καθώς και στην σύσταση Κυπριακής εταιρείας.

Παρακαλούμε ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε